Registriranje više odredišta kao grupu

  
U jednu je grupu moguće kombinirati više odredišta registriranih u adresaru (Registriranje odredišta u adresaru). Ovom se značajkom možete koristiti kako biste slali dokumente i sigurnosne kopije podataka istovremeno jer se različite vrste odredišta mogu registrirati u istoj grupi. Na primjer, u jednoj grupi možete zajedno registrirati adrese e-pošte i IP adrese datotečnog poslužitelja.
Kako biste registrirali grupu koja sadrži odredišta za vašu osobnu upotrebu morate se prijaviti na uređaj. Prijava na uređaj
Ne možete registrirati nova odredišta u grupnu adresu. Odredišta registrirajte u adresar unaprijed.
Moguće je grupirati samo odredišta u istom popisu adresa. Odredišta registrirana u različitim popisima adresa nije moguće grupirati.
U grupnu adresu možete registrirati možete najviše 256 odredišta.
Budući da se svaki unos adrese tretira kao jedan unos, ako u grupnu adresu registrirate broj faksa, taj će se unos broja faksa i unos grupne adrese brojati kao dva različita unosa.
1
Pritisnite <Postavke odred./prosljeđivanja>. Zaslon <Početni prikaz>
2
 Pritisnite <Registriranje odredišta>.
3
Pritisnite <Registr. nova odredišta>.
4
Pritisnite <Skupina>.
5
Na padajućem popisu s popisima adresa odaberite gdje želite registrirati grupu.
Možete izraditi grupu iz odredišta registriranih u odabranom popisu adresa. Na primjer, ako odaberete popis <Popis adresa 2>, grupi ne možete dodati odredište registrirano u popisu <Popis adresa 1>. Izrađena grupa bit će registrirana u popisu adresa koji odaberete u ovom koraku.
Ako želite registrirati grupu koja sadržava odredišta za vašu osobnu upotrebu, odaberite <Popis osob. adresa>.
Ako želite registrirati odredišta u grupi koju samo administrator može uređivati, odaberite <Popis adresa za admin.>.
6
Pritisnite <Naziv>  unesite naziv grupe i zatim pritisnite <OK> <Dalje>.
7
Odaberite odredišta koja želite uključiti u grupu.
Kada odaberete <Dodaj iz adresara>
8
Pritisnite <OK>  <Zatvori>.
Kada se odredištima upravlja putem pristupnih brojeva, unesite pristupni broj (Ograničavanje pristupa odredištima registriranima u adresaru) nakon što pritisnete <Dalje> u koraku 8.
Ako pokušate nešto poslati datotečnom poslužitelju kod kojeg je mogućnost <Potvrda prije slanja> postavljena na <Uključeno>, pojavit će se zaslon na kojem će se od vas tražiti da unesete korisničko ime i lozinku. U tom slučaju unesite prethodno određenu lozinku. Ako želite registrirati datotečnog poslužitelja u grupnu adresu, mogućnost <Potvrda prije slanja> postavite na <Isključeno>. Nije moguće nešto poslati grupnoj adresi koja uključuje datotečnog poslužitelja kod kojeg je mogućnost <Potvrda prije slanja> postavljena na <Uključeno>.
6W22-037