Uređivanje registriranih odredišta u brzinskim tipkama

Nakon što odredišta registrirate možete mijenjati ili brisati njihove postavke.
1
Pritisnite <Postavke odred./prosljeđivanja>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Pritisnite <Registriranje brzinske tipke>.
3
Odaberite brzinski gumb koji želite urediti ili izbrisati.
Ako želite urediti postavke brzinskog gumba, pritisnite <Registriraj/Uredi>. Pojedinosti o uređivanju postavki potražite u koraku 7 odjeljka Registriranje odredišta u adresaru. Pritisnite <OK> kada završite s uređivanjem.
Ako želite izbrisati brzinski gumb, odaberite ga i pritisnite <Izbriši>  <Da>.
4
Pritisnite <Zatvori>.
6W22-03C