Izrada prečaca za često upotrebljavanu funkciju

Možete izraditi gumb prečaca za funkcije na zaslonu <Početni prikaz>. Tim se gumbom možete koristiti kako biste pristupili nekoj drugoj funkciji bez vraćanja na zaslon <Početni prikaz>. Kako biste izradili prečac prijavite se koristeći se administratorskim ovlastima. Prijava na uređaj
Prečaci koje je moguće registrirati: 4
1
Pritisnite . Zaslon <Početni prikaz>
2
Pritisnite <Postavke tipke prečaca za funkciju>.
3
Odaberite broj za prečac koji će biti izrađen.
4
Odaberite funkciju za koju želite izraditi prečac.
Funkciju odaberite s popisa. Na zaslonu za pretpregled koji se nalazi s lijeve strane popisa možete provjeriti položaj odabranog prečaca i funkciju koja mu je dodijeljena.
Ako se ne koristite prečacima, na popisu odaberite <Nedodijeljeno>.
5
Pritisnite <OK>.
6W22-02L