Prilagodba zaslona <Početni zaslon>

U ovom je odjeljku opisano što je moguće prilagoditi i čime je moguće upravljati od stavki koje se prikazuju kada se pritisne  na zaslonu <Početni prikaz>.
Ovisno o postavki određenoj za <Dozvoli prilagodbu pocet. zaslona za uobic. uporabu> i ovlastima prijavljenog korisnika, može se prikazati zaslon za odabir mogućnosti <Prilagodi za osob. uporabu> ili <Prilagodi za uobič. uporabu> kada se odaberu mogućnosti <Premjesti tipke>, <Uređivanje tipaka>, <Postavke izgleda početnog zaslona> ili <Podešavanje pozadine>.
<Prilagodi za osob. uporabu>: Odaberite ovo za prilagodbu počet. zaslona trenutno prijavljenog korisnika. Zadane postavke za <Prilagodi za osob. uporabu>iste su kao i postavke za <Prilagodi za uobič. uporabu>.
<Prilagodi za uobič. uporabu>: Odaberite ovo za prilagodbu počet. zaslona za korisnike koji nisu prilagodili zaslon, poput neprijavljenih korisnika, korisnika gostiju i sl. Postavke u <Prilagodi za uobič. uporabu> primjenjuju se sve dok provjereni korisnik ne konfigurira postavke za <Prilagodi za osob. uporabu>.
Ako se postavke u <Prilagodi za uobič. uporabu> promjene, te će promjene biti reflektirane u <Prilagodi za osob. uporabu> sve dok provjereni korisnik ne konfigurira postavke za <Prilagodi za osob. uporabu>.
Postavke zaslona <Početni prikaz> mogu se uvoziti/izvoziti između uređaja koji podržavaju zaslon <Početni prikaz>. Uvoz/izvoz podataka o postavkama
Postavke zaslona <Početni prikaz> ne uvoze se na uređaje koji podržavaju zaslon <Brzi izbornik>, no ne podržavaju zaslon <Početni prikaz>.
Čak i ako je bilo koja od postavki iz <Postavke upravljanja počet. zaslonom za osobnu uporabu> onemogućena kod izvoza, osobne postavke izvoze se ako su već konfigurirane.

 <Premjesti tipke>

Možete pomicati funkcijske gumbe i osobne gumbe / dijeljene gumbe.

 <Uređivanje tipaka>

Za funkcijske gumbe može se upotrijebiti samo naredba <Prem.:>.
Naredbe <Preimenuj>, <Izbriši> i <Premjesti> mogu se upotrijebiti za osobne gumbe/dijeljene gumbe.

 <Postavke izgleda početnog zaslona>

Za veličinu i broj gumbi prikazanih na jednom zaslonu možete odabrati jednu od sljedećih stavki.
<3 velike tipke po stranici>
<6 velikih tipaka po stranici>
<9 srednjih tipaka po stranici>
<12 srednje malih tipaka po stranici>
<15 small buttons per page>

 <Podešavanje pozadine>

Možete promijeniti pozadinsku sliku.

 <Postavke upravljanja poč. zaslonom>

Dostupne su sljedeće postavke. (Crvenim i podebljanim tekstom označena je zadana postavka.)
<Dozvoli prilagodbu pocet. zaslona za uobic. uporabu>: <Uključeno>/<Isključeno>
<Dozvoli uporabu vremenske crte neautent. korisnicima>: <Uključeno>/<Isključeno>
<Dozvoli uporabu vremenske crte svim prijavljenim korisnicima>: <Uključeno>/<Isključeno>
<Povratak na pocetni izbornik nakon izvršenja zadatka>: <Uključeno>/<Isključeno>
<Ograniči prikaz funkcija>: Odaberite funkcije ili aplikacije AddOn koje želite sakriti na zaslonu <Početni prikaz>.
<Postavke upravljanja počet. zaslonom za osobnu uporabu>: Moguće je konfigurirati sljedeće postavke.
<Dozvoli registriranje/uređivanje osobnih tipki>: <Uključeno>/<Isključeno>
<Dozvoli korištenje tipki za premještanje kod prilagodbe za osobnu uporabu>: <Uključeno>/<Isključeno>
<Dozvoli korištenje postavki izgleda poč. zaslona kod prilag. za osobnu uporabu>: <Uključeno>/<Isključeno>
<Dozvoli korištenje podešavanja pozadine kod prilagodbe za osobnu uporabu>: <Uključeno>/<Isključeno>
Administratorske ovlasti potrebne su za upravljanje ovom postavkom.
<Dozvoli prilagodbu pocet. zaslona za uobic. uporabu>
Ako je Ukljuceno, opci korisnici i korisnici koji nisu prijavljeni mogu registrirati dijeljene tipke i prilagoditi poc. zaslon za uobicajenu uporabu.
<Povratak na pocetni izbornik nakon izvršenja zadatka>
Ako je Ukljuceno, pocetni zaslon ce se prikazati nakon izvršenja zadataka pomocu dijeljenih tipki, osobnih tipki ili vremenske crte.
Povijest se ne zadržava na vremenskoj crti kada korisnik nije prijavljen, a opcija<Dozvoli uporabu vremenske crte neautent. korisnicima> je postavljena na <Isključeno>, te kada je korisnik prijavljen, a mogućnost <Dozvoli uporabu vremenske crte svim prijavljenim korisnicima> je postavljena na <Isključeno>.
Kada je mogućnost <Aktiviraj uporabu osobnih postavaka> onemogućena, <Postavke upravljanja počet. zaslonom za osobnu uporabu> je zasivljena, a osobne postavke ne mogu se koristiti. <Aktiviraj uporabu osobnih postavaka>
<Dozvoli registriranje/uređivanje osobnih tipki>
Onemogućite ovo da biste sakrili osobne gumbe.
Ako je mogućnost <Dozvoli korištenje tipki za premještanje kod prilagodbe za osobnu uporabu> onemogućena nakon premještanja gumba na personaliziranom zaslonu s omogućenom opcijom <Dozvoli korištenje tipki za premještanje kod prilagodbe za osobnu uporabu>, gumbe neće biti moći premjestiti na personaliziranom zaslonu, no njihov položaj je zadržan.
<Dozvoli korištenje postavki izgleda poč. zaslona kod prilag. za osobnu uporabu>
Omogućite to da biste primjenili postavke u <Postavke uređaja>.
<Dozvoli korištenje podešavanja pozadine kod prilagodbe za osobnu uporabu>
Omogućite to da biste primjenili postavke u <Postavke uređaja>.

 <Postavke tipke prečaca za funkciju>

Funkcijske gumbe možete registrirati kao prečace. Odaberite odredište za registriranje te potom funkciju koju želite registrirati.
Administratorske ovlasti potrebne su za upravljanje ovom postavkom.
Ako se ne koristite prečacima, na popisu odaberite <Nedodijeljeno>.
6W22-02K