Registriranje prečaca za često upotrebljavane postavke / registrirane stavke

Prečace za postavke koji se prikazuju kada pritisnete možete registrirati u <Postav./regist. tipke prečaca>. Na ovaj se način brzo mogu prikazati čak i one postavke koje se nalaze na dubokim razinama hijerarhije izbornika.
Ako mogućnost <Postav./regist. tipke prečaca> nije prikazana na zaslonu <Početni prikaz>, pritisnite   <Postavke upravljanja poč. zaslonom> <Ograniči prikaz funkcija>   <Podesi> odredite da se <Postav./regist. tipke prečaca> prikazuje.
Prečaci koje je moguće registrirati: 10
1
Pritisnite <Postav./regist. tipke prečaca>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Pritisnite <Registriraj>.
3
Odaberite gumb u kojem želite registrirati postavke.
Možete odabrati dodijeljeni gumb kako biste promijenili registrirane postavke.
4
Odaberite postavke koje želite registrirati kao prečace i pritisnite <OK>.
Ako ne želite registrirati postavke, odaberite <Nedodijeljeno>.
6W22-02Y