Registriranje često upotrebljavanih postavki i odredišta kao osobnih gumbi / dijeljenih gumbi na zaslonu <Početni zaslon>

Često upotrebljavane postavke i odredišta moguće je registrirati na zaslonu <Početni prikaz> kao osobne gumbe / dijeljene gumbe kao biste jednim gumbom mogli ponovno upotrijebiti te postavke.
Dijeljene gumbe mogu upotrebljavati svi korisnici.
Osobne gumbe mogu upotrebljavati samo prijavljeni korisnici.
6W22-02U