Zaslon s osnovnim značajkama kopiranja

Pritiskom na <Kopiranje> (Zaslon <Početni prikaz>) prikazuje se zaslon osnovnih funkcija kopiranja.

Trenutni status postavki i gumbi za postavke

Prikazuje status postavke poput omjera kopiranja, veličine papira i broja kopija. Svakako potvrdite postavke kako biste pravilno kopirali. Da biste promijenili postavke, pritisnite gumb pod odlomkom zaslona. Osnovni postupci kopiranja
Ako pritisnete <1:1>, možete dobiti kopije iste veličine kao što su izvornici.
Ovisno o broju kopija i postavkama, prikazuje se <Primjer kopije> da biste provjerili rezultat kopiranja ispisom uzorka. Provjera rezultata kopiranja

<Provjera postavaka>

Možete provjeriti postavke na popisu. Također možete izmijeniti postavke. Osnovni postupci kopiranja

Pritisnite ikonu da biste registrirali trenutne postavke pod <Omiljene postavke> u  ili da biste promijenili gumbe koji se prikazuju u . Također možete registrirati trenutne postavke na gumbima Osobno ili Zajedničko na početnom zaslonu.
Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija
Prilagođavanje zaslona s osnovnim značajkama
Registriranje osobnih gumba / dijeljenih gumba

Gumbi za odabir funkcija

Prikazuje najčešće korištene gumbe iz <Opcije>. Status postavljanja prikazan je na gumbima. Kako biste promijenili koji gumbi su prikazani, možete pritisnuti i .
Ako gumb za tu funkciju koju želite koristiti nije prikazan, pritisnite <Opcije> i odaberite željeni gumb. Osnovni postupci kopiranja

<Opcije>

Prikazuje sve gumbe za postavljanje funkcija. Radi praktičnosti, možete prikazati često korištene gumbe za postavljanje funkcija u .

<Prekid>

Možete prekinuti zadatke kopiranja na čekanju i odmah kopirati. Kopiranje odmah prekidom drugih zadataka
Neke funkcije ne mogu se koristiti u kombinaciji. Gumbi koje nije moguće prikazati prikazani su u svijetlo sivoj boji.
Broj preostalih stranica prikazan je ako je postavljeno ograničenje stranica upravljanjem ID-jem odjela. Informacije o postavljanju upravljanja ID-brojem odjela i ograničenja stranica, pogledajte Konfiguriranje postavki za Upravljanje ID-brojem odjela.
6W22-03F