Korisne funkcije za izradu i upravljanje materijalima

Možete postaviti funkcije razvrstavanja i grupiranja da sortiraju materijale za distribuciju.
 
 
 
 
6W22-043