Opozivanje postavki

 
Registriranje postavki kopiranja koje se često koriste unaprijed omogućava jednostavno opozivanje postavki prema potrebi. Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija
6W22-04K