Zaslon s osnovnim značajkama faksiranja

Pritiskom na stavku <Faks> (Zaslon <Početni prikaz>) prikazuje se zaslon s osnovnim značajkama faksiranja.

Odredište

Prikazuje naziv odredišta, broj faksa i broj odredišta koje ste odredili.

<Detalji>

Omogućuje provjeru detaljnih informacija o odredištu prikazanih u .

<Izbriši odred.>

Omogućava brisanje odredišta prikazanog u .

<Ton>

Ako ovaj gumb pritisnete kada određujete odredište, umeće se znak „T“ (ton). Čak i ako koristite pulsno biranje, brojevi nakon „T“ bit će poslani koristeći tonsko biranje. Pritisnite ovaj gumb kad koristite usluge obavijesti o faksu.

<Brzinska tipka>

Omogućava određivanje odredišta za faksiranje registriranih na gumbima za biranje jednim dodirom.

<Adresar>

Omogućava određivanje odredišta faksa registriranih u adresaru.

<Slušalica odložena>

Pritisnite za ručno slanje dokumenta faksom. Ručno slanje faksova (Ručno slanje)

<Izravno slanje>

Pritisnite za provjeru veze na faks uređaj primatelja prije skeniranja izvornika. Provjera veze do primatelja prije slanja (Izravno slanje)

<Opcije>

Prikazuje sve gumbe za postavljanje funkcija. Radi praktičnosti, gumbe za postavljanje često korištenih funkcija možete prikazati u .

Gumbi za postavljanje funkcija

Prikazuje najčešće korištene gumbe iz stavke <Opcije>. Status postavke prikazan je na gumbu. Možete pritisnuti i  da biste promijenili koji su gumbi prikazani.
Ako nije prikazan gumb za funkciju koju želite koristiti, pritisnite <Opcije> i odaberite željeni gumb. Osnovni postupci vezani uz slanje faksova

Trenutni status postavki i gumbi za postavke

Prikazuje status postavljanja poput razlučivosti. Provjerite jesu li postavke u redu kako biste pravilno skenirali. Za promjenu postavke pritisnite željeni gumb. Osnovni postupci vezani uz slanje faksova

<Omiljene postavke>

Ovdje unaprijed registrirajte često korištene postavke skeniranja da biste ih lakše kasnije prizvali po potrebi. Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija

Pritisnite ovu ikonu da biste registrirali trenutne postavke u izborniku <Omiljene postavke>  i promijenite prikazane gumbe u .
Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija
Prilagođavanje zaslona s osnovnim značajkama

<Prijašnje postavke>

Pritisnite da biste ponovno iskoristili prethodno određene postavke. Ponovno korištenje prethodno korištenih postavki slanja (Prethodne postavke)

<R>

Pritisnite za korištenje tipke R. Osnovni postupci vezani uz slanje faksova
Možete odabrati želite li sakriti adresar i gube za biranje jednim dodirom da biste ograničili uporabu adresara. <Ograniči uporabu adresara>
Neke funkcije ne mogu se koristiti u kombinaciji. Gumbi koje nije moguće odabrati prikazani su u svjetlo sivoj boji.
Na vrhu zaslona prikazuje se ukupan broj određenih odredišta.
6W22-04S