Postavljanje proxyja

Možete postaviti proxy poslužitelj za rukovanje komunikacijom umjesto uređaja i upotrijebiti ga prilikom povezivanja s uređajima izvan mreže, npr. kod pregledavanja web-stranica. Sigurnost je poboljšana prilikom upotrebe proxy poslužitelja, jer uređaj ne pristupa izravno resursima izvan mreže. Za konfiguriranje tih postavki nužne su ovlasti administratora ili mrežnog administratora.

1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <TCP/IP postavke>  <Proxy postavke>.
3
Postavite <Koristi Proxy> na <Uključeno>, konfigurirajte neophodne postavke i pritisnite <OK>.
<Adresa poslužitelja>
Unesite željenu adresu proxy poslužitelja. Definirajte IP adresu ili naziv glavnog računala u skladu s okruženjem.
<Broj porta>
Unesite željeni broj porta proxy poslužitelja.
<Koristi Proxy unutar iste domene>
Odaberite <Uključeno> ako proxy poslužitelj želite upotrebljavati čak i u komunikaciji s uređajima iz iste domene.
<Podešavanje autentikacije>
Pritisnite za upotrebu funkcije autentikacije proxy poslužitelja i konfigurirajte autentikacijske podatke. Na prikazanom zaslonu pritisnite <Uključeno>, unesite korisničko ime i zaporku za autentikaciju proxy poslužitelja i pritisnite <OK>.
4
Pritisnite     <Prim.podeš.promj.>  <Da>.
6W22-09F