Primjena sigurnosnih pravila na uređaj

Organizacije obično usvajaju sigurnosna pravila koja navode osnovne informacije o sigurnosnim ciljevima i standardima koji zahtijevaju da se uređajima za razmjenu podataka kao što su računala i višenamjenski pisači rukuje u skladu s tim. Na ovom uređaju, s više postavki povezanih sa sigurnosnim pravilima možete upravljati u seriji, uz Remote UI, te možete postaviti namjensku zaporku tako da postavke može modificirati samo administrator za zaštitu informacija. Prije konfiguriranja postavki pobrinite se da Remote UI bude postavljen za upotrebu TLS-a. Pokretanje sučelja Remote UI
Postavke sigurnosnih pravila služe za upravljanje svim funkcijama i postavkama vezanima uz zaštitu informacija, a ne kako bi se spriječilo samo curenje informacija.
6W22-08F