<Primanje/Prosljeđivanje>

U ovom se odjeljku opisuje definiranje postavki primanja.
<Popis korisničkih podataka za TX/RX>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Ispisivanje izvješća>
Možete ispisati popis postavki slanja/primanja registriranih u uređaju. Popis korisničkih podataka za TX/RX
<Popis korisničkih podataka za faks>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Ispisivanje izvješća>
Možete ispisati popis postavki faksa registriranih u uređaju. Popis korisničkih podataka za faks
<Ispisivanje na obje strane>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li ispisivati primljene dokumente na obje strane papira.
<Odabir ladice>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete podesiti kako će uređaj ispisivati dokumente ukoliko nema papira koji odgovara formatu primljenih dokumenata. Postoje četiri načina ispisa.
<Prekidač A>
Slika se ispisuje na dva lista papira koji ukupno imaju format primljenog dokumenta.
<Prekidač B>
Slika se ispisuje s praznim mjestom na papiru koji je iste širine kao i primljeni dokument.
<Prekidač C>
Slika je smanjena i ispisana na papir koji se razlikuje širinom od primljenog dokumenta.
<Prekidač D>
Slika je ispisana na papir koji je veći od formata primljenog dokumenta.
<Smanji veličinu RX faksa>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li smanjiti primljene dokumente tako da se cijeli dokument ispiše unutar ispisive površine papira.
<Ispiši podnožje RX stranica>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li ispisati podatke, kao što su vrijeme primanja i broj stranice, u dnu primljenih dokumenata.
<Prekini i ispiši RX zadatke>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete postaviti obustavljanje drugih zadataka radi ispisivanja faksova/I-faksova kada ih uređaj primi.
<Koristi postavke prosljeđivanja>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li proslijediti primljene dokumente na druga odredišta kao što su Povjerljivi pretinac faksa na uređaju i vanjski datotečni poslužitelj. Ako odaberete <Uključeno>, definirajte uvjete prosljeđivanja pod <Postavke prosljeđivanja>.
<Upravljanje dato. s pogreš. pri prosljeđiv.>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete postaviti način na koji će uređaj upravljati dokumentima koji nisu uspješno proslijeđeni.
<Postavke prosljeđivanja>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete definirati uvjete za prosljeđivanje primljenih dokumenata. Također možete postaviti prosljeđivanje svih dolaznih dokumenata na određeno odredište bez određivanja bilo kakvih uvjeta. Automatsko prosljeđivanje primljenih dokumenata
<Podesi/registriraj povjerljive faks pretince>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje> <Zajedničke postavke> <Podešavanje pretinca za faks/I-faks>
Možete dodijeliti naziv za svaki Povjerljivi pretinac faksa te postaviti PIN.
<PIN memorijskog RX pretinca>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>  <Podešavanje pretinca za faks/I-faks>
Možete postaviti PIN za memorijski pretinac za primanje.
<Koristi zaključavanje memorije faksa>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>  <Podešavanje pretinca za faks/I-faks>
Možete odabrati hoćete li spremati primljene faksove u memorijski pretinac za primanje. Spremanje primljenih dokumenata u uređaj (primanje u memoriju)
<Koristi zaključavanje memorije I-faksa>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>  <Podešavanje pretinca za faks/I-faks>
Možete odabrati hoćete li spremati primljene I-faksove u memorijski pretinac za primanje. Spremanje primljenih dokumenata u uređaj (primanje u memoriju)
<Vrijeme početka zaključavanja memorije>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>  <Podešavanje pretinca za faks/I-faks>
Možete odrediti vrijeme aktivacije funkcije primanja u memoriju. U zadano vrijeme uređaj će se automatski prebaciti u mod za primanje u memoriju.
<Vrijeme završetka zaključavanja memorije>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>  <Podešavanje pretinca za faks/I-faks>
Možete odrediti vrijeme deaktivacije funkcije primanja u memoriju. U zadano vrijeme uređaj će automatski otkazati mod za primanje u memoriju.
<Istek vrem. za RX razdijelj.podat.>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>  <Podešavanje pretinca za faks/I-faks>
Možete definirati vrijeme nakon kojega se primanje otkazuje kada primate podijeljeni I-faks i kada se daljnji podaci ne mogu primiti. Ispisuju se podaci primljeni do zadanog vremena.
<Proslijedi dato. privremeno pohr. u Memo. RX pretin.>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>  <Podešavanje pretinca za faks/I-faks>
Možete odrediti hoće li se primljeni dokumenti automatski prosljeđivati u memorijski pretinac za primanje ako se ne mogu ispisati zbog pogreške i sl. Spremanje primljenih dokumenata u uređaj (primanje u memoriju)
<Uvijek pošalji obavijest o RX pogreškama>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li obavijestiti pošiljatelja da I-faks nije uspješno primljen.
<ECM RX>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Možete primati faksove u modu za ispravljanje pogrešaka (ECM).
<Izvješće o rezultatu RX faksa>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Izvješće o rezultatima primanja faksova jest izvješće koje vam omogućuje da provjerite jesu li faksovi ispravno primljeni. Uređaj se može postaviti tako da automatski ispisuje to izvješće nakon primanja dokumenata ili samo kada dođe do pogreške u primanju. Izvješće o rezultatu RX faksa
<RX izvješće za povjerljivi pretinac faksa>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Izvješće o primanju povjerljivog pretinca faksa jest izvješće koje vam omogućuje da provjerite jesu li dokumenti ispravno primljeni u Povjerljivom pretincu faksa. Uređaj se može postaviti tako da automatski ispisuje to izvješće nakon primanja dokumenata. RX izvješće za povjerljivi pretinac faksa
<Početna brzina za RX>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Možete promijeniti početnu brzinu primanja. Ta je postavka korisna kada imate poteškoća s pokretanjem primanja dokumenta zbog loše telefonske linije.
<Zaporka za RX>
  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Možete postaviti lozinku prema standardu ITU-T. Ako podadresa nije podešena u dokumentu koji je primljen od druge strane koristeći ITU-T standard, doći će do provjere lozinke za primanje. Ako pronađena lozinka ne odgovara lozinci podešenoj tom postavkom, ili ako lozinka nije pridodana dokumentu, dokument neće biti primljen.
6W22-0FF