<Pohrana/pristup datotekama>

U ovom se odjeljku opisuju postavke za pohranu skeniranih dokumenata i ispis pohranjenih datoteka.
<Registriraj/uredi omiljene postavke>
  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>  <Zajedničke postavke>  <Postavke za skeniranje i pohranu>
Često korištene postavke možete registrirati na gumb uređaja za kasniju upotrebu prilikom spremanja. Gumbu možete dodijeliti i omiljeno ime te možete provjeriti registrirane postavke. Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija
<Promjena standardnih postavaka>
  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>  <Zajedničke postavke>  <Postavke za skeniranje i pohranu>
Možete promijeniti postavke registrirane kao zadane za funkciju <Skeniranje i pohrana>.
<Registriraj/uredi omiljene postavke>
  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>  <Zajedničke postavke>  <Postavke pristupa pohranjenim datotekama>
Često korištene postavke možete registrirati na gumb uređaja za kasniju upotrebu prilikom ispisa. Gumbu možete dodijeliti i omiljeno ime te možete provjeriti registrirane postavke. Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija
<Promjena standardnih postavaka>
  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>  <Zajedničke postavke>  <Postavke pristupa pohranjenim datotekama>
Možete promijeniti postavke registrirane kao zadane za funkciju <Pristup pohranjenim datotekama>.
<Ogranič.PIN pretin.na 7znm./ogranič.pristupa>
  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>  <Zajedničke postavke>
Ako tu postavku postavite na <Uključeno>, korisnici će biti prisiljeni postaviti sedmeroznamenkasti PIN, čime se povećava razina sigurnosti. PIN za korisničke pretince može se postaviti s pomoću najmanje jedne znamenke.
<Postavke mrežnog mjesta>
  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>  <Mrežne postavke>
Kao vanjsku referencu možete registrirati Napredna pohrana drugog uređaja serije imageRUNNER ADVANCE ili Windows poslužitelj. Povezivanje na druge uređaje
<Protokol za vanjsku referencu>
  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>  <Mrežne postavke>
Možete odabrati protokol koji će se upotrebljavati kada pristupate funkciji Napredna pohrana drugog uređaja serije imageRUNNER ADVANCE ili Windows poslužitelju koji se otvara izvana. Povezivanje na druge uređaje
<Potvrda TLS certifikata za mrežni pristup>
  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>  <Mrežne postavke>
Možete potvrditi je li certifikat poslužitelja TLS valjan kada pristupate funkciji Napredna pohrana drugog uređaja serije imageRUNNER ADVANCE ili Windows poslužitelju. Možete provjeriti valjanost certifikata i pouzdanost lanca certifikata te potvrditi CN (Common Name, uobičajeni naziv). Povezivanje na druge uređaje
<Metoda definiranja osobne mape>
  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>  <Mrežne postavke>
Osobna mapa je pojedinačna mapa koju može upotrebljavati korisnik prijavljen s pomoću upravljanja osobnom provjerom autentičnosti. Dijeljene mape i datotečni poslužitelji mogu se definirati i koristiti za Osobna mapa. Konfiguriranje osobnih mapa
<Koristi funkciju skeniranja/ispisivanja>
  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>  <Postavke za memorijske medije>
Definiranje te postavke omogućuje vam spremanje dokumenata pohranjenih u memorijskom mediju i ispis datoteka u memorijskom mediju. Ograničenje upotrebe memorijskih medija
<Odabir opcija pri priključivanju mem. medija>
  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>  <Postavke za memorijske medije>
Možete odrediti hoće li se prilikom povezivanja memorijskog medija prikazivati prečaci do dostupnih funkcija. Umetanje memorijskog medija
6W22-0FH