<Postavke pokazivača>

U ovom se odjeljku opisuju postavke prikaza za dodirni zaslon.
<Stand. zaslon nakon pokretanja/resetiranja>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti zadani zaslon koji će se prikazivati prilikom pokretanja/vraćanja.
<Standardni zaslon (Nadzor statusa)>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete promijeniti zaslon koji će se prikazivati kada pritisnete <Nadzor statusa>.
<Prikaz funkcije faksa>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti uređaj tako da na zaslonu <Početni prikaz> prikazuje funkciju faksa. Ako odaberete prikazivanje funkcije faksa, možete odabrati i hoće li se <Faks> prikazivati u mogućnosti <Skeniranje i slanje>. To će vam omogućiti istodobno slanje na odredište faksa, e-pošte i I-faksa.
<Postavke prikaza lokacije pohrane>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete promijeniti odredišta koja će se prikazivati kada pritisnete <Skeniranje i pohrana> ili <Pristup pohranjenim datotekama>.
<Promjena jezika/tipkovnice>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete odabrati jezik/tipkovnicu koja će se prikazivati na zaslonu osjetljivom na dodir.
<Prikaži tipku Promjena jezika/tipkovnice>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete prikazati gumb koji vam omogućuje promjenu jezika i rasporeda tipkovnice. Gumb se prikazuje u dnu dodirnog zaslona.
<Koristi zaključ. velikih slova na tipkovnici>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Ako pritisnete <Pomak> na zaslonu s tipkovnicom, moći ćete unijeti veliko slovo. Možete definirati postavke zaključavanja prebacivanja za stalni unos velikih slova ili za unos teksta koji počinje velikim slovom.
<Registrirani znakovi za tipkovnicu>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
S pomoću tipkovnice možete registrirati nizove koji se često upotrebljavaju pri unosu odredišta e-pošte/I-faksa.
<Prikaži poruku o preostalom papiru>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete odrediti da se prikazuju poruke koje vas obavještavaju da je papir umetnut u izvor papira pri kraju.
<Broj primjeraka/Status trajanja zadatka>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Definirani broj kopija i približno vrijeme do završetka trenutačnog zadatka prikazuju se u dnu dodirnog zaslona.
<Obavijest za čišć. područja sken. originala>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti uređaj tako da prikazuje poruku da očistite područje skeniranja kada uređaj prepozna mrlje u području za skeniranje uloženih dokumenata.
<Prioritet zaslona odabira tipa papira>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti želite li prilikom prikazivanja zaslona za odabir vrste papira dati prednost zaslonu s jednostavnim (<Jednostavno>) ili detaljnim (<Detaljnije>) postavkama.
<Promjena upisa milimetar/inč>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti hoćete li numeričke vrijednosti na različitim zaslonima za unos numeričkih vrijednosti unositi u milimetrima ili u inčima.
<Potvrda kod ulaganja papira u ladicu za papir>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti želite li prikazati zaslon <Postavke papira> kad ladicu za papir umetnete u uređaj.
<Prikaži prijavljeno korisničko ime>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete odabrati hoće li se na dodirnom zaslonu prikazivati korisničko ime/ime za prikaz.
<Postavke prikaza IP adrese>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti hoće li se na zaslonu s informacijama o brojačima prikazivati IP adresa.
<Prikaži Scan for Mobile>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete odrediti želite li omogućiti postavku <Scan for Mobile> koja šalje skenirane podatke na mobilne uređaje kao što su pametni telefoni i tableti.
<Prikaži mobilni portal>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete odrediti želite li da se <Mobilni portal> prikazuje na zaslonu <Početni prikaz>.
<Prikaži QR kôd na mobilnom portalu>
  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete odrediti želite li da se QR kod prikazuje na zaslonu <Mobilni portal>. Zahvaljujući QR kodu nećete morati unositi IPv4 adresu uređaja.
6W22-0F0