Konfiguracija Ethernet postavki

Ethernet je standard koji propisuje metode komunikacije unutar LAN-a. Uobičajeno, komunikacijski sustav (poludupleks/puni duplex) i tip Etherneta (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) mogu se postaviti automatski. Možete ih zasebno postaviti prebacivanjem postavki na ručni rad. Postavke registrirajte prema potrebi.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke pogonskog programa Etherneta>.
3
Postavite Ethernet
Uobičajeno pritisnite <Uključeno> u <Automatsko prepoznavanje>. Sustav komunikacije i vrsta Etherneta otkrivaju se i automatski konfiguriraju.
Ručna konfiguracija Ethernet postavki
1
Pritisnite <Isključeno> u <Automatsko prepoznavanje>.
2
Odaberite komunikacijski sustav.
 <Half Duplex>
Konfigurirajte funkcije naizmjeničnog slanja/primanja. Odaberite to kada je spojeni usmjerivač postavljen za poludupleks komunikaciju.
 <Full Duplex>
Konfigurirajte funkcije istovremenog slanja/primanja. Odaberite ovo kao opće pravilo.
3
Odaberite vrstu Ethernet veze.
Odaberite <10BASE-T>, <100BASE-TX> ili <1000BASE-T> u <Tip Etherneta>.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite   <Da>.
6W22-00W