Nadzor i upravljanje putem SNMP-a

SNMP je protokol za nadzor i upravljanje komunikacijskim uređajima na mreži na temelju baze podataka o upravljanju pod nazivom MIB. Informacije o pogrešci uređaja i broj ispisa možete provjeriti putem računala. Uređaj podržava SNMPv1 i SNMPv3 u kojima su poboljšane sigurnosne funkcije. Možete koristiti jedan od navedenih načina ili oba. Postavite svaku funkciju prema okruženju i namjeni.
SNMPv1
SNMPv1 određuje raspon komunikacije na temelju informacija koje se nazivaju naziv zajednice. No, kako se nazivi zajednica šalju mrežama kao običan tekst, mogu biti ranjiva na sigurnosne probleme. Da biste osigurali sigurnost, onemogućite SNMPv1 i koristite SNMPv3.
SNMPv3
SNMPv3 vam omogućuje da implementirate upravljanje mrežnim uređajima s jakim sigurnosnim funkcijama.
Kad je softver za upravljanje SNMP-om upotrebljiv, možete postaviti, nadzirati i upravljati uređajem preko računala. Za detalje pogledajte priručnik s uputama softvera.

Postavljanje protokola SNMPv1/SNMPv3

1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <SNMP postavke>.
3
Postavite SNMPv1.
1
Pritisnite <Uključeno> u <Koristi SNMPv1>.
Ako ne koristite SNMPv1, pritisnite <Isključeno>.
2
Pritisnite <Podešavanje namjen. zajednice>, <Postavi ime zajednice 1> ili <Postavi ime zajednice 2>.
Ekskluzivna zajednica je zajednica (grupa) pripremljena za menadžere koji koriste Canon softver poput iW Management Console. Da biste koristili ekskluzivnu zajednicu, pritisnite <Podešavanje namjen. zajednice>. Da biste definirali opću zajednicu, pritisnite <Postavi ime zajednice 1> ili <Postavi ime zajednice 2>.
3
Postavite zajednicu.
<Namjenska zajednica>/<Ime zajednice 1>/<Ime zajednice 2>
Da biste koristili odabranu zajednicu, pritisnite <Uključeno>. Kad ne želite koristiti zajednicu, pritisnite <Isključeno>.
<Dozvola pristupa za MIB>
Za svaku zajednicu odaberite MIB ovlasti za pristup iz <Read/Write> ili <Read Only>.
<Ime zajednice>
Unesite naziv zajednice kojoj pripadate alfanumeričkim znakovima. Ako odaberete <Podešavanje namjen. zajednice>, ne možete postaviti naziv ekskluzivne zajednice.
4
Pritisnite <OK>.
4
Postavljanje protokola SNMPv3.
1
Pritisnite <Uključeno> u <Koristi SNMPv3>.
Ako ne koristite SNMPv3, pritisnite <Isključeno>.
2
Pritisnite <Postavke za ulogu Administrator>.
3
Odredite potrebne postavke i pritisnite <OK>.
<Koristi ulogu Administrator>
Ako koristite Administratora, postavite na <Uključeno>.
<Zaporka za kriptiranje>
Ako koristite lozinku koja je različita od provjere autentičnosti, poništite odabir <Koristi istu zaporku kao za autentikaciju>, pritisnite<Zaporka za kriptiranje> i unesite lozinku.
Ako je onemogućen „Administrator“, ne možete postaviti <Postavke za ulogu Administrator> (postavka <Koristi ulogu Administrator> postavljena je na <Isključeno>).
4
Pritisnite <Korisničke postavke>  <Registriraj>.
5
Unesite potrebne podatke.
<Korisničko ime>
Unesite korisničko ime alfanumeričkim znakovima.
Ne možete koristiti znakove „Administrator“ za registriranje korisničkog imena. Ako želite koristiti znakove „Administrator“, morate postaviti <Koristi ulogu Administrator> na <Isključeno> pod <Postavke za ulogu Administrator>.
<Dozvola pristupa za MIB>
Odaberite MIB ovlasti za pristup iz <Read/Write> ili <Read Only>.
<Sigurnosne postavke>
Odaberite kombinaciju provjere autentičnosti i šifriranja. Odaberite <Autent. da/kriptir. da>, <Autent. da/kriptir. ne> ili <Autent. ne/kriptir. ne>.
6
Pritisnite <Next>.
7
Unesite potrebne podatke.
<Algoritam autentikacije>
Odaberite <MD5> ili <SHA1> sukladno vašem okruženju.
<Autentikacijska zaporka>
Unesite lozinku za provjeru autentičnosti. Kada se unese lozinka, za potvrdu će se prikazati <Potvrdi>. Ponovo unesite lozinku.
<Algoritam kriptiranja>
Odaberite <DES> ili <AES> sukladno vašem okruženju.
<Zaporka za kriptiranje>
Unesite lozinku za širiranje. Kada se unese lozinka, za potvrdu će se prikazati <Potvrdi>. Ponovo unesite lozinku.
8
Pritisnite <OK>  <OK>.
9
Pritisnite <OK>.
5
Konfigurirajte postavke u <Pribavi informacije o upravljanju pisačem s hosta>.
Ako postavite na <Uključeno>, periodično možete pribaviti informacije o upravljanju pisačem kao što je protokol ispisa s računala na mreži koristeći SNMP.
6
Pritisnite <OK>.
7
Pritisnite   <Da>.
Kada zajedno koristite SNMPv1 i SNMPv3, preporučuje se postavljanje MIB ovlasti za pristup za SNMPv1 na <Read Only>. Ako postavite <Read/Write>, gotovo sve operacije uređaja postaju izvedive, a jake sigurnosne funkcije SNMPv3 neće biti učinkovite. MIB ovlasti za pristup mogu se postaviti bilo u SNMPv1 ili SNMPv3. U SNMPv3 možete ih podesiti za svakog korisnika.
6W22-013