Postavljanje veze odabirom bežičnog usmjerivača

Možete potražiti bežične usmjerivače dostupne za povezivanje te odabrati jedan sa zaslona uređaja. Ako je sigurnosni standard za vaš bežični LAN usmjerivač WEP ili WPA/WPA2-PSK, za mrežni ključ unesite ključ WEP ili PSK. Unaprijed potvrdite i zapišite informacije o vašem SSID-u, mrežnom ključu, sigurnosnom standardu ili načinu provjere autentičnosti/metodi šifriranja itd. Provjera SSID-ja i mrežnog ključa
Sigurnosne postavke
Ako je bežična veza postavljena odabirom bežičnog usmjerivača, metoda WEP provjere autentičnosti postavlja se na <Otvoreni sustav> ili se WPA/WPA2 metoda šifriranja postavlja na <Auto> (AES-CCMP ili TKIP). Ako želite odabrati <Dijeljeni ključ> za WEP provjeru autentičnosti ili <AES-CCMP> za WPA/WPA2 šifriranje, morate vezu postaviti u <Rucno upisivanje>. Postavljanje veze definiranjem detaljnih postavki
Ako je sigurnosni standard za vaš bežični LAN usmjerivač WPA/WPA2-EAP, metoda šifriranja postavljena je na AES-CCMP. Također, odredite postavke provjere autentičnosti IEEE 802.1X za uređaj prije povezivanja na bežični LAN. Konfiguriranje postavki autentikacije IEEE 802.1X
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <Bežični LAN>  <Postavke bežičnog LAN-a>  <Ostalo (ručno podešavanje)>.
3
Pritisnite <Odabir pristupne tocke>.
Uređaj počinje tražiti dostupne bežične usmjerivače.
4
Odaberite bežični usmjerivač i povežite se na njega,
Ako je sigurnosna postavka bežičnog LAN usmjerivača WEP ili WPA/WPA2-PSK
1
Odaberite bežični LAN usmjerivač, a zatim pritisnite <OK>.
2
Pritisnite <WEP ključ> ili <PSK> i unesite svaku mrežni ključ.
3
Pritisnite <OK>.
Kad je dovršena konfiguracija prikazat će se zaslon <Povezan.>.
Ako je sigurnosna postavka bežičnog LAN usmjerivača različita od WEP-a ili WPA/WPA2-PSK
1
Odaberite bežični LAN usmjerivač, a zatim pritisnite <OK>.
Kad je dovršena konfiguracija prikazat će se zaslon <Povezan.>.
6W22-00F