Prikazuje se poruka ili broj koji počinju znakom "#" (kôd pogreške)

Ako se na zaslonu uređaja ili na sučelju Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) prikazuje poruka ili se na zaslonu s pojedinostima za dnevnik zadataka ili izvješće o upravljanju komunikacijama prikazuje broj koji počinje znakom "#" (kôd pogreške), rješenje potražite u nastavku.
6W22-0J3