Universaalsalves sageli kasutatava paberiformaadi ja -tüübi salvestamine

Kui sisestate universaalsalve sageli teatud kindlas formaadis ja kindlat tüüpi paberit, saate selle paberi omadused salvestada universaalsalve „Lemmikpaberina”. Seejärel saate „Lemmikpaberi” hõlpsalt valida kuval, mis kuvatakse paberi universaalsalve sisestamisel, ning säästa aega ja vaeva, mis muidu kuluks iga kord vastava paberi sisestamisel formaadi ja tüübi seadete uuesti määramisele.
1
Vajutage nuppu
2
Tehke valik <Eelistused>  <Paberi seaded>  <Lemmikpaberi salvestus (universaalalus)>.
3
Vajutage registreerimisnuppu ja seejärel nuppu <Salvesta/muuda>.
Salvestatud nime saate muuta, vajutades <Nimeta ümber>.
4
Valige paberiformaat.
Standardformaadis paberi laadimisel
Kohandatud formaadis paberi laadimisel
Ümbrike laadimisel
5
Valige paberitüüp ja vajutage nuppu <OK>.
6
Vajutage <Sule>.
NÄPUNÄITED
Kui menüü <Universaalaluse vaikeseaded> jaotises <Alati määra> on tehtud valik <Lemmikpaber>, saate kuvataval ekraanil valida „Lemmikpaberi“, kui asetate paberi universaalalusele. <Universaalaluse vaikeseaded>
6W1W-02C