Rühma salvestamine lühivalikunupu alla

Lühivalikunuppude alla salvestatud sihtkohad saab kombineerida rühmaks ja salvestada ühe sihtkohana.
1
Vajutage nuppu <Sihtk./edast. seaded>. <Avakuva> kuva
2
Vajutage nuppu <Kiirvalimisnupu salvestus>.
3
Valige salvestatav lühivalikunupp ja vajutage <Salvesta/muuda>.
4
Vajutage nuppu <Sihtrühm>.
5
Vajutage <Nimi>  sisestage rühma nimi ja vajutage <OK>.
6
Vajutage <Kiirvalimisklahvi nimi>  sisestage lühivalikunupu kuvatav nimi ja vajutage <OK>  <Edasi>.
7
Valige sihtkohad, mis soovite rühma salvestada.
Kui soovite valida lühivalikunupu alla salvestatud sihtkoha, vajutage <Lisa kiirval. klahviga>  valige sihtkoht  vajutage <OK>.
8
Vajutage <OK>  <Sule>.
6W1W-03A