Põhifunktsioonide menüü kohandamine

Saate muuta põhifunktsioonide kuval nähtavaid seadete nuppe teiste seadete nuppudega (kopeerimise, faksimise ja skannimise jaoks). <Valikud>. Seadete nuppude asetamisel põhifunktsioonide kuvale, saate kasutada funktsioone tõhusamalt. Lisaks saate isikliku autentimishalduse kaudu sisse logides kuvada erinevaid iga kasutaja kohta seatud põhifunktsioonide kuvasid.
Paljundamise põhifunktsioonide menüü
 
Faksi põhifunktsioonide menüü
Skannimise põhiomaduste kuva
Asendatavad nupud
 
Näide: Paljundamise põhifunktsioonide menüü
1
Valige <Paljundamine> ja vajutage . <Avakuva> kuva
2
Vajutage nuppu <Salvesta valikute otseteed>.
3
Valige asendatav nupp
Siin kuvatavaid nuppe kuvatakse praegu põhifunktsioonide kuval. Selles toimingud valiud nuppe ei kuvata põhifunktsioonide kuval.
4
Valige nupud, mida soovite kuvada põhifunktsioonide kuval ja vajutage nuppu <OK>.
Kui te ei soovi nuppu kuvada, siis valige <Sidumata>.
Kopeerimise funktsiooni puhul saate registreerida määratud lemmikseade otseteena valikus <Lemmikseadete seadistamine>.
5
Vajutage nuppu <OK>.
Kui vahetate 3. toimingus valitud nupu, kuvatakse 4. toimingus valitud nupp põhifunktsioonide kuval.
Põhifunktsioonide kuval asetsevate seadete arv ja nende kuvatav asukoht erinevad sõltuvalt funktsioonist.
Otsetee nuppu ei kuvata, kui otseteeks on määratud <Sidumata>.
Registreeritavate otseteede <Valikud> arvu saab piirata järgmiselt.
Palj.: 5
Faksimine: 4
Skannimine ja saatmine: 2
NÄPUNÄITED
Valikus <Lemmikseaded> salvestamine
Saate valikus <Lemmikseaded> registreerida kopeerimisel sagedasti kasutatavaid toiminguid ja ka skannimisel sagedasti määratud asukohti ja seadeid. Lisateavet leiate teemast „Sagedasti kasutatavate funktsioonide kombinatsiooni salvestamine”.
Vaikemäärangu muutmine põhifunktsioonide kuval
Pärast iga funktsiooni seadete muutmist saate registreerida praegused seaded põhifunktsioonide kuva vaikemääranguna, kui valite  ja seejärel <Vaikeseadete muutmine>. Kui logite seadmesse sisse isikliku autentimishalduse kaudu (Seadmesse sisselogimine) registreeritakse enne selle seade teostamist see teie personaalse vaikeseadena (Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada).
6W1W-02S