Sagedasti kasutatavate seadete / registreeritud üksuste otseteede registreerimine

Saate registreeridaotseteed seadetele, mida kuvatakse nupu vajutamisel valikus <Seaded/salv. otsetee>. See võimaldab teil kiiresti kuvada ka neid seadeid, mis on määratud menüühierarhias allpool.
Kui valikut <Seaded/salv. otsetee> ei kuvata kuval <Avakuva>, valige   <Avakuva haldusseaded> <Funktsioonide kuvamise piiramine>   <Määra> määrake <Seaded/salv. otsetee> kuvamiseks.
Otseteed, mida saab registreerida. 10
1
Vajutage nuppu <Seaded/salv. otsetee>. <Avakuva> kuva
2
Vajutage nuppu <Salvesta>.
3
Valige nupp, mille alla soovite seaded salvestada.
Registreeritud seadete muutmiseks saate valida määratud nupu.
4
Valige otseteena registreeritavad seaded ja valige <OK>.
Kui te ei soovi seadeid registreerida, valige <Sidumata>.
6W1W-02Y