Piirangud seoses funktsioonide kombinatsioonidega

Alljärgnevates tabelites on toodud võimalikud määrangute kombinatsioonid, kui soovite korraga kasutada enam kui üht funktsiooni.

Funktsioonid, mida ei saa kasutada kombinatsioonis

„Funktsioonid, mida ei saa kasutada kombinatsioonis“ viitab järgnevale:
Funktsioonid, mida ei saa määrata, kuna nende nupud muutuvad halliks, kui vasakul veerus olev funktsioon määratakse.
Funktsioonid, mida ei saa määrata, kuna nende nuppe ei kuvata (sõltuvalt kasutuseks saadaval lisatoodetest), kui vasakul veerus olev funktsioon määratakse.
Funktsioonid, mida ei saa määrata kombinatsioonis vasakus veerus oleva funktsiooniga, sest ilmub teade, kui nuppu  vajutatakse ja paljundamine ei alga.
Funktsioonid, mida ei saa määrata kombinatsioonis vasakus veerus oleva funktsiooniga, sest ilmub teade puutepaneeli ekraani tööjuhendis ja paljundamine algab ilma näiliselt määratud funktsioone aktiveerimata. (Näide: Kui valisite ja proovite paljundada paberile, millel viimistlusrežiimi ei saa rakendada.)
Funktsioonid, mida ei saa määrata kombinatsioonis vasakus veerus oleva funktsiooniga, sest ei saa valida paberiallikat, mis sisaldab paberit, mida peaks paljundamiseks kasutama.

Funktsioonid, millel on prioriteet, kui need valiti viimasena

„Funktsioonid, millel on prioriteet, kui need valiti viimasena“ viitab järgmisele:
Funktsioon, mille viimasena määrasite, on lubatud ja funktsioon, mille varem määrasite on tühistatud või nende nupud on hallid, kui vasakus veerus olev funktsioon on määratud koos nende funktsioonidega.
Lisateavet paberi formaatide ja tüüpide kohta, mida saab kasutada režiimidega <2-poolne>, <Viimistlemine> ja <Brošüür> vtSaadaolev paber.
Lisateavet iga funktsiooni kasutamiseks vajaliku lisavarustuse kohta vt Lisavarustus ja Süsteemi valikvarustus.
Kopeerimise põhiomaduste ekraan
Lisaseadmete ekraan (1/3)
Lisaseadmete ekraan (2/3)
Lisaseadmete ekraan (3/3)

Kopeerimise põhiomaduste ekraan

Funktsioon
Funktsioonid, mida ei saa kasutada kombinatsioonis
Funktsioonid, millel on prioriteet, kui need valiti viimasena
Koopia mastaap
1:1 (100%)
Koopia mastaap (Käsitsi), Koopia mastaap (Fikseeritud suum), Koopia mastaap (Aut.), XY suhe (Käsitsi sisestamine), Määra pikkuse jär., XY suhe (Autom. XY suhe)
Käsitsi
ID-kaardi koopia
Otse 1:1 (100%), Koopia mastaap (Fikseeritud suum), Koopia mastaap (Aut.), XY suhe (Käsitsi sisestamine), Määra pikkuse jär., XY suhe (Autom. XY suhe)
Fikseeritud suum
ID-kaardi koopia
Otse 1:1 (100%), Koopia mastaap (Käsitsi), Koopia mastaap (Aut.), XY suhe (Käsitsi sisestamine), Määra pikkuse jär., XY suhe (Autom. XY suhe)
Aut.
Paberi valik (Aut.), ID-kaardi koopia, Vabas form. originaal
Otse 1:1 (100%), Koopia mastaap (Käsitsi), Koopia mastaap (Fikseeritud suum), XY suhe (Käsitsi sisestamine), Määra pikkuse jär., XY suhe (Autom. XY suhe)
Määra pikkuse jär.
ID-kaardi koopia
Otse 1:1 (100%), Koopia mastaap (Käsitsi), Koopia mastaap (Fikseeritud suum), Koopia mastaap (Aut.), XY suhe (Käsitsi sisestamine), XY suhe (Autom. XY suhe)
XY suhe
Käsitsi sisestamine
ID-kaardi koopia
Otse 1:1 (100%), Koopia mastaap (Käsitsi), Koopia mastaap (Fikseeritud suum), Koopia mastaap (Aut.), Määra pikkuse jär., XY suhe (Autom. XY suhe)
Autom. XY suhe
Paberi valik (Aut.), ID-kaardi koopia, Vabas form. originaal
Otse 1:1 (100%), Koopia mastaap (Käsitsi), Koopia mastaap (Fikseeritud suum), Koopia mastaap (Aut.), XY suhe (Käsitsi sisestamine), Määra pikkuse jär.
Täiskujutis
N ühele, ID-kaardi koopia, Originaali raami kustutus, Raamatu raami kustut., Köitejälgede kustutus, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Vabas form. originaal
Paberi valik
Aut.*1
Koopia mastaap (Aut.), XY suhe (Autom. XY suhe), Paberi valik (Paberiallikas), Paberi valik (Kohandatud formaat), N ühele, ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Pööra 90 kraadi, Vabas form. originaal
Paberiallikas
Paberi valik (Aut.), Paberi valik (Kohandatud formaat)
Kohandatud formaat
Raamat|2-poolne, Raamat|2 lehte, N ühele, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Pööra 90 kraadi
Paberi valik (Aut.), Paberi valik (Paberiallikas), ID-kaardi koopia
Koopia näidis
ID-kaardi koopia
Grupeerimine (samad lehed)
Peatamine
ID-kaardi koopia
*1
Te ei saa määrata <Aut.> seades <Paberi valik> kui <Erisuurused originaalid> ja <Nihutus> on määratud.

Lisaseadmete ekraan (1/3)

Funktsioon
Funktsioonid, mida ei saa kasutada kombinatsioonis
Funktsioonid, millel on prioriteet, kui need valiti viimasena
Raamat|2 lehte
Paberi valik (Kohandatud formaat), 1-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|1-poolne, Raamat|2-poolne, N ühele, ID-kaardi koopia, Köitejälgede kustutus, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Erisuurused originaalid, Vabas form. originaal
2-poolne
1-poolsest|2-poolne
Raamat|2 lehte, ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina
2-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|1-poolne, Raamat|2-poolne
2-poolsest|2-poolne
Raamat|2 lehte, ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina
1-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|1-poolne, Raamat|2-poolne
2-poolsest|1-poolne
Raamat|2 lehte, ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina
1-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|2-poolne, Raamat|2-poolne
Raamat|2-poolne
Paberi valik (Kohandatud formaat), Raamat|2 lehte, N ühele, ID-kaardi koopia, Köitejälgede kustutus, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Erisuurused originaalid, Vabas form. originaal
1-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|1-poolne
Viimistlemine
Sortimine (lehtede järjekord)
ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Grupeerimine (samad lehed)
Grupeerimine (samad lehed)
ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Koopia näidis
Sortimine (lehtede järjekord)
Pööra 90 kraadi
Paberi valik (Aut.), Paberi valik (Kohandatud formaat), ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Vabas form. originaal
Brošüür
Brošüüri skaneerimine
Täiskujutis, Paberi valik (Aut.), Paberi valik (Kohandatud formaat), 1-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|1-poolne, Raamat|2-poolne, Raamat|2 lehte, N ühele, ID-kaardi koopia, Originaali raami kustutus, Raamatu raami kustut., Köitejälgede kustutus, Nihutus (Numbriklahvidega), Jalus, Grupeerimine (samad lehed), Pööra 90 kraadi, Erisuurused originaalid, Vabas form. originaal
Ära skaneeri brošüürina
Ära skaneeri brošüürina
Täiskujutis, Paberi valik (Aut.), Paberi valik (Kohandatud formaat), 1-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|1-poolne, Raamat|2-poolne, Raamat|2 lehte, N ühele, ID-kaardi koopia, Originaali raami kustutus, Raamatu raami kustut., Köitejälgede kustutus, Nihutus (Numbriklahvidega), Jalus, Grupeerimine (samad lehed), Pööra 90 kraadi, Erisuurused originaalid, Vabas form. originaal
Brošüüri skaneerimine
Töö koostamine
ID-kaardi koopia
N ühele
Täiskujutis, Paberi valik (Aut.), Paberi valik (Kohandatud formaat), Raamat|2-poolne, Raamat|2 lehte, ID-kaardi koopia, Originaali raami kustutus, Raamatu raami kustut., Nihutus (Numbriklahvidega), Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Erisuurused originaalid, Vabas form. originaal
*1
Te ei saa määrata <Aut.> seades <Paberi valik> kui <Erisuurused originaalid> ja <Nihutus> on määratud.
*4
Saate ainult siis määrata <Üleval vasakul> või <All paremal> seades <Klambriteta (kuni 5 lehte)>, kui määrate selle funktsiooni koos seadega <Erisuurused originaalid>.

Lisaseadmete ekraan (2/3)

Funktsioon
Funktsioonid, mida ei saa kasutada kombinatsioonis
Funktsioonid, millel on prioriteet, kui need valiti viimasena
Erisuurused originaalid*1
Raamat|2-poolne, Raamat|2 lehte, N ühele, ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Vabas form. originaal
Optiline tihedus
Aut.
Foto, Tekst/foto
Optiline tihedus (Reguleeri)
Reguleeri
Optiline tihedus (Aut.)
Originaali tüüp
Tekst/foto
Optiline tihedus (Aut.),Foto, Tekst
Foto
Optiline tihedus (Aut.), Tekst, Tekst/foto
Tekst
Foto, Tekst/foto
Raami kustutus
Originaali raami kustutus
Täiskujutis, N ühele, ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Vabas form. originaal
Raamatu raami kustut., Köitejälgede kustutus
Raamatu raami kustut.
Täiskujutis, N ühele, ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Vabas form. originaal
Originaali raami kustutus, Köitejälgede kustutus
Köitejälgede kustutus
Täiskujutis, Raamat|2-poolne, Raamat|2 lehte, ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Vabas form. originaal
Originaali raami kustutus, Raamatu raami kustut.
Nihutus*1
Asukohta
ID-kaardi koopia, Vabas form. originaal
Nihutus (Numbriklahvidega)
Numbriklahvidega
N ühele, ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Vabas form. originaal
Nihutus (Asukohta)
*1
Te ei saa määrata <Aut.> seades <Paberi valik> kui <Erisuurused originaalid> ja <Nihutus> on määratud.

Lisaseadmete ekraan (3/3)

Funktsioon
Funktsioonid, mida ei saa kasutada kombinatsioonis
Funktsioonid, millel on prioriteet, kui need valiti viimasena
Jalus
ID-kaardi koopia, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Vabas form. originaal
ID-kaardi koopia
Koopia mastaap (Käsitsi), Koopia mastaap (Fikseeritud suum), Koopia mastaap (Aut.), XY suhe (Käsitsi sisestamine), Määra pikkuse jär., XY suhe (Autom. XY suhe), Täiskujutis, Paberi valik (Aut.), Paberi valik (Kohandatud formaat), 1-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|2-poolne, 2-poolsest|1-poolne, Raamat|2-poolne, Raamat|2 lehte, N ühele, Originaali raami kustutus, Raamatu raami kustut., Köitejälgede kustutus, Nihutus (Asukohta), Nihutus (Numbriklahvidega), Jalus, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Töö koostamine, Erisuurused originaalid, Koopia näidis, Peatamine, Vabas form. originaal
Vabas form. originaal
Koopia mastaap (Aut.), XY suhe (Autom. XY suhe), Täiskujutis, Paberi valik (Aut.), Raamat|2-poolne, Raamat|2 lehte, N ühele, ID-kaardi koopia, Originaali raami kustutus, Raamatu raami kustut., Köitejälgede kustutus, Nihutus (Asukohta), Nihutus (Numbriklahvidega), Jalus, Brošüüri skaneerimine, Ära skaneeri brošüürina, Pööra 90 kraadi, Erisuurused originaalid
6W1W-04L