Fakside saatmise tühistamine

Saate tühistada originaalide skannimise või fakside saatmise, kui vastav töö on ootel või ka juba alustatud.

Originaalide skannimise tühistamine

1
Vajutage valikut <Tühista> kuvatud ekraanil või kuval .
2
Vajutage nuppu <Jah>.
Originaalide skannimine tühistatakse

Saadetavate või saatmiseks ootel olevate faksiteadete tühistamine

1
Vajutage kuvatud ekraanil valikut <Olekumonitor>.
2
Vajutage nuppu <Saatmine> <Töö olek>.
3
Valige <Faks>.
Kuvatakse parajasti saadetavate või saatmise ootel dokumentide loend.
4
Valige katkestatav töö ning vajutage <Tühista>.
5
Vajutage nuppu <Jah>.
Faksi saatmine tühistatakse.
Saadetava faksi kohene tühistamine
Kui vajutate juhtpaneelil nuppu , et tühistada faksisaatmine ajal, mil saatmine on juba alanud, kuvatakse teade <Kas tühistada järgmine saatmistöö?>. Faksi saatmise tühistamiseks vajutage valikul <Jah>.
Tühistatava töö määramiseks valige <Viimane vastvõetud töö> või <Saadetav töö>. <Stopp-vajutamisel tühistatav töö>
Kui ekraanil kuvatakse mitu saatmistööd, vajutage kustutatava töö valimiseks . Kui seda faksi, mille saatmist tühistada soovite, ei kuvata, vajutage nuppu <Teiste tööde kontroll>, et kuvada loend <Saatmistööd>. Valige tühistatav dokument ja vajutage [Tühista].
6W1W-04W