Mitmesugused vastuvõtumeetodid

Seadme saab seadistada ajutiselt salvestama vastuvõetud dokumendid ilma neid printimata. Saate säästa paberit sellega, kui vaatate dokumendid üle ja valite, mida soovite printida. Saadaval on ka funktsioon vastuvõetud dokumentide konfidentsiaalsuse tagamiseks.
Kui vastuvõetud I-faksi dokumentidele lisatud kujutisefailid ei ühildu käesoleva seadmega, siis seade ei töötle (prindi, saada edasi ega salvesta) neid faile. Need failid kustutatakse. Sellisel juhul failinimed kustutatakse ja koos vastuvõetud I-faksi tekstiga prinditakse sõnum Ükski program ei suuda lisatud faili töödelda..
 
 
 
 
6W1W-05C