Printimise määramine ajaks, kui fikseerimise sururulli temperatuur on kõige kõrgem

Tootlikkus langeb, kui fikseerimise sururull ületab teatud temperatuuri, sest seade ootab kuni temperatuur väheneb. See seade lubab vähendada ooteaega tootlikkuse prioritiseerimise jaoks.
1
Vajutage nuppu   <Reguleerimine/hooldus>  <Kujutise kvaliteedi reguleerimine>  <Eritöötlus>  <Tootlik./kujutisekval. prior. termokin. surverulli jaoks>.
2
Valige prinditoiming Vajutage nuppu <OK>.
Ooteaeg lüheneb, kui määrata valik Tootlikkuse prioriteet 1>.
Ooteaeg lüheneb, kui määrata valik <Tootlikkuse prioriteet 1> või <Tootlikkuse prioriteet 2>. Kuid probleem võib ilmneda siis, kui väiksem paberi formaat vahetatakse suurema vastu, nt kui tooner paberi mõlemas otsas viiakse üle muule paberile või paber jääb kinni kinnitussõlme.
6W1W-0HF