Seaded/salvestus

Saate seadet kohandada vastavalt oma keskkonnale ja vajadustele, konfigureerides selles peatükis kirjeldatud seaded. Konfigureerimise alustamiseks vajutage nuppu .
Selles jaotises kirjeldatakse, mida saab seadistusmenüü iga käsu abil konfigureerida.
Olenevalt seadmele paigaldatud lisaseadmete konfiguratsioonist ei pruugi mõni seade kuvatud olla.
Olenevalt seadetest ei pruugi mõni muudatus kohe kajastuda. Sellisel juhul tuleb teha mõni järgmistest toimingutest.
Muudatuste kinnitamiseks vajutage ekraanil nuppu <Jah>.
Vajutage nuppu   <Rak. sea. muudat.>.
Taaskäivitage printer.

<Isiklikud seaded> ja <Seadme seaded>

Kui kasutaja autentimine (Kasutajate haldamine) on lubatud ja te kasutate administraatori õigustega sisselogimiseks nuppu , siis kuvatakse ekraanil <Isiklikud seaded> ja <Seadme seaded>. Valiku <Isiklikud seaded> tegemise ja isikupärastatavate üksuste muutmise korral salvestatakse seaded seadmesse sisselogitud kasutaja isiklike seadetena (Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada). Valiku <Seadme seaded> tegemise korral salvestatakse seaded seadme seadetena. Kui logite sisse ilma administraatori õigusteta kasutajana ja muudate isikupärastatavaid seadeid, siis just nagu valiku <Isiklikud seaded> tegemise korralgi registreeritakse seaded isiklike seadetena, kuid mitte seadme seadetena.
6W1W-0C9