Ettevalmistustoimingud enne kasutamise alustamist

Seadistage seade vastavalt juhistele 1 kuni 4. Täpsema teabe saamiseks klõpsake linki vastavate lehtede kuvamiseks. Seadme ohutuks kasutamiseks kinnitage samal ajal Volitamata juurdepääsu takistamine.
1. juhis
2. juhis
Seadistage võrgukeskkond, mida pole käsitletud seadistusjuhendis. Kui te ei käivita seadistusjuhendit, alustage seadistamist sellest toimingust.
3. juhis
4. juhis
NÄPUNÄITED
Seadistamine kaug-kasutajaliidese abil
Kui olete seadistanud võrgukeskkonna, saate seadistada seadet kaug-kasutajaliidese kaudu tõhusamalt. Remote UI (Kaugkasutajaliidese) käivitamine
Seadistamisaja kokkuhoidmine andmete importimisega muudest seadmetest
Kui teil on mõni muu Canoni multifunktsionaalne printer ja olete eelnevalt salvestanud (eksportinud) sellesse salvestatud seadistusandmed arvutisse, saab kohe kasutada seadistusandmete sisu, nagu aadressiraamatut ja paberitüübi seadeid, kui need seadmesse importida. Seadete andmete importimine/eksportimine
6W1W-001