Faksi liini seaded

Et kasutad seadmes faksifunktsiooni, salvestage faksinumber ja ettevõtte või osakonna nimi, mis kuvatakse/prinditakse faksi saates faksi saaja faksiseadmes. Määrake samuti sidekanali tüüp.
Faksifunktsiooni kasutamiseks
Faksimiseks on vaja lisavarustust. Süsteemi valikvarustus
1
Vajutage .
2
Vajutage <Funktsiooniseaded> <Saatmine> <Faksi seaded>  <Liini määramine>.
3
Vajutage <Liin 1> <Seadme telefoninumbri salvestus>.
4
Sisestage faksinumber ja vajutage nuppu <OK>.
Salvestatud faksinumber edastatakse saajale.
5
Sisestage nimi menüüs <Seadme nime salvestus> ja vajutage nuppu <OK>.
Salvestatud nimi edastatakse saajale.
Määratud seadme nime asemel võite kuvada või printida saatja nime. Faksi saatmise põhitoimingud
6
Valige liini tüüp menüüs <Liini tüübi valik> ja vajutage nuppu <OK>.
Kui te pole kindel, mis tüüpi liini kasutate, võtke ühendust edasimüüjaga või oma telefoniettevõtte müügiesindusega.
Konfigureerige seaded vastavalt oma faksiandmetele.
Saate määrata seadega <Numbrikuva määramine> sihtkoha telefoninumbri kuvamise ekraanil või aruandes. <Vastuvõtt/edasisaatmine>  <Faksi seaded>
Saate määrata seadega <Vastuvõturežiim> sissetuleva faksi või telefonikõne automaatse lülitamise. <Vastuvõtt/edasisaatmine>  <Faksi seaded>
6W1W-016