Alamliini IPv4-aadressi määramine

Kui valisite seade <Liidese valimine>, saate määrata traadita side kohtvõrgu (alamliini) IP-aadressi seades <Alamliini seaded>.
Alamliiniga saab kasutada ainult IPv4-aadresse.
1
Vajutage .
2
Vajutage <Eelistused>  <Võrk>  <Alamliini seaded>.
3
Vajutage <IP-aadressi seaded> ja määrake traadita side kohtvõrgu (alamliini) IP-aadress.
Saate seada korraga nii automaatse määramise kui ka käsitsi sisestamise. Kui seate mõlemad ja valite <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> jaoks <Väljas>, kasutatakse käsitsi sisestatud IP-aadressi, kui IP-aadressi automaatne hankimine ebaõnnestub.
IP-aadressi automaatne määramine DHCP-protokolliga
Vajutage nuppu <DHCP>. Valige see seade vastavalt teie traadita side kohtvõrgu keskkonnale.
Kui valitud on <DHCP>, toimub sideühendus võrguteenuste olemasolu kontrollimiseks olenemata sellest, kas keskkond saab kasutada DHCP-protokolli. Kui te ei kasuta DHCP-protokolli, on soovitatav see valik tühistada.
IP-aadressi käsitsi sisestamine
1
Veenduge, et <DHCP> on valitud.
Kui see on valitud, vajutage nuppu valiku tühistamiseks.
2
Sisestage IP-aadress ja alamvõrgu mask.
Vajutage igat nuppu ja sisestage vastav seade.
4
Vajutage nuppu <OK>.
5
Vajutage   <Jah>.
Traadita side kohtvõrku (alamliini) ei saa ühendada marsruuteri kaudu muude võrkudega.
6W1W-00S