LDAP-serveri salvestamine

Keskkondades, kus kasutatakse LDAP-serverit, saab otsida faksinumbreid ja meiliaadresse, määrata need seadmest sihtkohaks ja salvestada need seadme aadressiraamatusse.
Salvestada saab kuni viis LDAP-serverit.
1
Vajutage .
2
Vajutage <Määra sihtkoht>  <Salvesta LDAP-server>.
3
Salvestage LDAP-server.
1
Vajutage nuppu <Salvesta>.
2
Sisestage vajalik informatsioon.
<Serveri nimi>
Sisestage LDAP-serveri nimi.
<Serveri aadress>
Sisestage tärkides LDAP-serveri IP-aadress või hostinimi (Näide: „ldap.näidis.com”).
<Serveri aadress> ja DNS
Vigade ennetamiseks pöörake seadmest LDAP-serveri kaudu sihtkohta otsides tähelepanu järgmisele.
IP-aadressi sisestamisel kontrollige, kas saadaval olev DNS-server toetab ainult edaspidi teisendust. Kui DNS-server toetab ainult edaspidi teisendust, valige <Ära kasuta> või <Kasuta> 4. juhises seade <Autentimise info> jaoks. Kui valite <Kasuta (turvaautentimine)>, kontrollige, kas DNS-server toetab pöördteisendust.
<Otsingu alguse koht>
Määrake, kus tuleb alustada otsimist LDAP-serveri kataloogipuus.
LDAPv3 puhul võib selle seadistuse vahele jätta, sest seade hangib serveri seaded automaatselt. LDAPv2 puhul tuleb see punkt alati määrata.
Seade <Otsingu alguse koht> vormingu sisestamine
Kui kasutate Windows Serverit, sisestage Active Directory domeeninimi sõnedest ühikutes, mille vahel on punkt „.”. Lisage iga ühiku jaoks „DC=” ja eraldage need komadega „,”.
Näide: Kui domeeninimi on „juhan.näidis.com”, sisestage „DC=juhan,DC=näidis,DC=com”.
Kui kasutate Lotus Notes Dominot, sisestage kataloogipuu sõlme identifitseerimisnimi (dn), nagu „cn=kasutaja1,ou=meeskond1,ou=müügiosakond,o=canon”.
3
Vajutage nuppu <Next>.
4
Sisestage vajalik informatsioon.
<TLS kasutus>
LDAP-serveri sideühenduse kodeerimiseks TLS-iga, vajutage nuppu <Sees>.
<Pordi number>
Sisestage LDAP-serveri sideühenduse pordi number.
<Otsingu ajalõpp>
Määrake otsingu kestus sekundites.
<Max otsitavate aadr. arv>
Määrake, kui mitut sihtkohta saab otsida.
5
Vajutage nuppu <Edasi>.
4
Määrake autentimisteave.
Määrake autentimismeetodid vastavalt LDAP-serveri seadetele.
Ühenduse kontrollimiseks võite vajutada pärast seadete määramist nuppu <Kontrolli ühendust>.
Kui autentimiseks kasutatakse sisselogimisteavet
Sisestage kasutajanimi ja parool, mida kasutatakse sisselogimiseks.
Kui autentimiseks kasutatakse kodeeritud andmeid
Autentimise turvalisuse suurendamiseks võib andmevahetuse kodeerida. Kui see meede on rakendatud, seatakse LDAP-i versioon ja tärgikoodi teave kasutama <ver.3 (UTF-8)> autentimist. Seadme ja LDAP-serveri aeg tuleb sünkroniseerida.
Kui autentimine on anonüümne ilma sisselogimisteavet kasutamata
6W1W-012