SMB seadete muutmine

Selles jaotises kirjeldatakse seadeid, mis tuleb määrata, kui seade ühendatakse võrku SMB-kliendina.
1
Vajutage .
2
Vajutage <Eelistused>  <Võrk>  <TCP/IP seaded>  <SMB-kliendi seaded>.
3
Määrake soovitud sätted.
<Autentimise tüüp>
Valige autentimise protokolli versioon. Valige <NTLMv1> või <NTLMv2> vastavalt sihtkoha SMB-serverile. Võite valida ka mõlemad.
<Nõua ühenduseks SMB-allkirja>
Et nõuda SMB-serveriga ühendamisel SMB-paketi allkirja, vajutage nuppu <Sees>.
<Nõua ühenduseks krüpteerimist>
Et nõuda SMB-serveriga ühendamisel SMB v3.0 krüptitud ühendust, vajutage nuppu <Sees>.
<Ajalõpp>
Määrake SMB-ühenduse sihtkoha vastamisaeg.
SMB-serverisse saates katkes võrguühendus või serveripoolt tuli vastus liiga aeglaselt, mis põhjustas seadme poolt ooteaja ajalõpu enne, kui andmed sai saata või enne kui edasisaatmise sai lõpule viia. Kui see juhtub, võib proovida ajalõpu vältimiseks pikendada ooteaega.
4
Vajutage nuppu <OK>.
5
Vajutage <SMB-kliendi versiooni määramine> ja valige SMB versioon, mida kasutab SMB-klient.
6
Vajutage nuppu <OK>.
7
Vajutage   <Jah>.
Kui seade <Nõua ühenduseks krüpteerimist> jaoks on valitud <Sees>, saab seadme ühendada ainult SMB-serveritega, mis toetavad SMB v3.0 krüptitud ühendust. Kui seade <SMB-kliendi versiooni määramine> jaoks on <1.0> ja <2.0> olekus <Sees> aga <3.0> ei ole olekus <Sees>, ei saa seadet ühendada SMB-serveritega, mis ei toeta SMB v3.0 krüptitud ühendust.
Kasutage SMB-serveri ja SMB-kliendi jaoks sama SMB versiooni. SMB-d ei saa kasutada, kui versioonid on erinevad.
Olenevalt võrguseadetest võib SMB-serverisse saatmisel kuvada veateade. Sel juhul reguleerige aega seades <Ajalõpp>.
6W1W-010