SNMP-ga seire ja juhtimine

SNMP on protokoll võrgu sideseadmete seireks ja juhtimiseks haldusinfobaasi (MIB) põhjal. Saate kontrollida seadme veateavet ja arvuti kaudu tehtud printimiste arvu. Seade toetab protokolli SNMPv1 ja SNMPv3, millel on täiustatud turbefunktsioonid. Võite kasutada kumbagi või mõlemat koos. Määrake iga funktsioon vastavalt oma keskkonnale ja eesmärkidele.
SNMPv1
SNMPv1 määrab sideulatuse kogukonna nime põhjal. Kuna aga kogukonna nimed saadetakse võrkudesse lihttekstina, on nendega seotud turbeprobleeme. Turvalisuse tagamiseks tühistage SNMPv1 ja kasutage selle asemel protokolli SNMPv3.
SNMPv3
SNMPv3 protokolliga saate juurutada võrguseadmete halduse, mida kaitsevad tugevad turbefunktsioonid.
Kui saadaval on SNMP haldustarkvara, saate arvuti kaudu seadet seadistada, seirata ja juhtida. Täpsemat teavet lugege tarkvara kasutusjuhendist.

SNMPv1/SNMPv3-protokolli seadistamine

1
Vajutage .
2
Vajutage <Eelistused>  <Võrk>  <SNMP seaded>.
3
Seadistage SNMPv1.
1
Vajutage seade <SNMPv1 kasutus> jaoks nuppu <Sees>.
Kui te ei kasuta protokolli SNMPv1, vajutage nuppu <Väljas>.
2
Vajutage <Määr. Community määramine>, <"Community" nimi 1> või <"Community" nimi 2>.
Määratud kommuun (grupp) on eelmääratud kommuun, mis on mõeldud Canoni tarkvara kasutavatele administraatoritele iW Management Console. Määratud kommuuni kasutamiseks vajutage <Määr. Community määramine>. Üldise kommuuni määramiseks vajutage <"Community" nimi 1> või <"Community" nimi 2>.
3
Määrake kommuun.
<Määratud "Community">/<Kommuuni nimi 1>/<Kommuuni nimi 2>
Valitud kommuuni kasutamiseks vajutage <Sees>. Kui te ei soovi seda kommuuni kasutada, vajutage nuppu <Väljas>.
<MIB õigused>
Valige iga kommuuni jaoks MIB juurdepääsuõigused <Lugemine/kirjutamine> või <Ainult lugemine>.
<Kommuuni nimi>
Sisestage tärkides oma kommuuni nimi. Kui valisite <Määr. Community määramine>, ei saa te määratud kommuuni nime määrata.
4
Vajutage nuppu <OK>.
4
Seadistage SNMPv3.
1
Vajutage seade <SNMPv3 kasutus> jaoks nuppu <Sees>.
Kui te ei kasuta protokolli SNMPv3, vajutage nuppu <Väljas>.
2
Vajutage nuppu <Administrator seaded>.
3
Määrake vajalikud seaded ja vajutage nuppu <OK>.
<Administrator kasutus>
Kui kasutate kasutajat „Administraator”, määrake seade <Sees>.
<Krüpteerimise parool>
Kui kasutate autentimisparoolist erinevat parooli, tühistage valik <Kasuta sama parooli kui autentimisel>, vajutage <Krüpteerimise parool> ja sisestage parool.
Kui kasutaja „Administraator” on keelatud, ei saa seadeid <Administrator seaded> määrata (seade <Administrator kasutus> on püsivalt olekus <Väljas>).
4
Vajutage <Kasutajaseaded>  <Salvesta>.
5
Sisestage vajalik informatsioon.
<Kasutajanimi>
Sisestage tärkides kasutajanimi.
Nime „Administraator” ei saa kasutajanime salvestamiseks kasutada. Kui tahate kasutada nime „Administraator”, peate seadma menüüs <Administrator seaded> seade <Administrator kasutus> olekusse <Väljas>.
<MIB õigused>
Valige MIB juurdepääsuõigused <Lugemine/kirjutamine> või <Ainult lugemine>.
<Turvaseaded>
Määrake autentimise ja kodeerimise kombinatsioon. Valige <Autent. jah/krüpt. jah>, <Autent. jah/krüpt. ei> või <Autent. ei/krüpt. ei>.
6
Vajutage nuppu <Next>.
7
Sisestage vajalik informatsioon.
<Autentimise algoritm>
Valige vastavalt oma keskkonnale <MD5> või <SHA1>.
<Autentimise parool>
Sisestage autentimiseks kasutatav parool. Kui sisestate parooli, kuvab kinnituseks <Kinnita>. Sisestage salasõna veel üks kord.
<Krüpteerim. algoritm>
Valige vastavalt oma keskkonnale <DES> või <AES>.
<Krüpteerimise parool>
Sisestage kodeerimiseks kasutatav parool. Kui sisestate parooli, kuvab kinnituseks <Kinnita>. Sisestage salasõna veel üks kord.
8
Vajutage <OK>  <OK>.
9
Vajutage nuppu <OK>.
5
Konfigureerige seaded menüüs <Hangi printeri haldusinfo hostilt>.
Kui valite <Sees>, saate perioodiliselt hankida SNMP abil printeri haldusinfo, näiteks printimisprotokolli võrgus olevast arvutist.
6
Vajutage nuppu <OK>.
7
Vajutage   <Jah>.
Kui kasutate protokolle SNMPv1 ja SNMPv3 koos, on soovitatav valida protokolli SNMPv1 MIB juurdepääsuõiguste jaoks <Ainult lugemine>. Kui valite <Lugemine/kirjutamine>, muutuvad peaaegu kõik seadme tööfunktsioonid kasutatavaks ja SNMPv3 tugevad turbefunktsioonid ei toimi tõhusalt. MIB juurdepääsuõigused saab määrata SNMPv1 või SNMPv3 protokollis. SNMPv3 puhul saab need määrata iga kasutaja jaoks.
6W1W-013