Salvestuskohad ja failivormingud iga režiimi jaoks

Printimisseadete <Valikud> kaudu pääsete juurde paljudele prindisuvanditele, mis vastavad teie vajadustele.
Kasutatavad <Valikud> erinevad sõltuvalt salvestuskohast ja failivormingust.
Järgmisi <Valikud> toetatakse iga salvestuskoha ja failivormingu puhul.
: Saadaval
-: Pole saadaval
Valikud
Salvestusruum
Võrk/mälukandja
TIFF/JPEG
PDF
XPS
<Lahutus>
<Pooltoonid>
<Suurenda/vähenda>
-
-
<Suurenda prindiala>
<Kujutise suund>
-
-
<Printimise koht>
-
-
<Sobita paberi formaadiga>
-
<Prindi kommentaarid>
-
-
<Dokumendi avamise parool>
-
-
<Jäta tühjad lehed vahele>
-
6W1W-07Y