Paber kiilub kinni sööturis

Vaadake ekraanilt järele, kus ummistus täpselt tekkis ja järgige alltoodud juhiseid originaaldokumendi eemaldamiseks.
See toiming on vajalik ainult seadme imageRUNNER 2425i puhul.
1
Eemaldage originaalialuselt kõik paberilehed.
2
Kontrollige, et originaaldokument pole sööturi kaane sisse kinni jäänud.
Tõstke hoob ja avage sööturi kaas.
Tõmmake kinnikiilunud originaaldokument õrnalt noole suunas välja.
3
Kontrollige, et originaaldokument pole originaalide väljastamise alusele kinni jäänud.
Keerake rohelist nuppu vastupäeva.
Tõmmake kinnikiilunud originaaldokument õrnalt noole suunas välja.
4
Kontrollige, et originaaldokument pole sööturi sisekaane sisse kinni jäänud.
Avage sööturi seesmine kaas.
Tõmmake kinnikiilunud originaaldokument õrnalt noole suunas välja.
Sulgege sööturi seesmine kaas.
5
Kui kõik kinnikiilunud originaaldokumendid on eemaldatud, sulgege sööturi kaas.
6
Tõstke söötur üles ja vaadake, kas selles on kinnikiilunud originaaldokument.
Tõstke söötur üles ja kontrollige asukohta .
Tõmmake kinnikiilunud originaaldokument õrnalt noole suunas välja.
7
Seadke söötur oma kohale tagasi.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et jätkata pooleli jäänud tööd või jätkake paberiummistuste likvideerimist.
Sööturi sulgemisel olge ettevaatlik ja veenduge, et valgus ei kiirgaks läbi dokumendiklaasi teile silma.
6W1W-0J8