Τροφοδότης

Ο «Τροφοδότης» αποτελεί στάνταρ εξοπλισμό του imageRUNNER 2425i.
Μηχανισμός Τροφοδοσίας Πρωτοτύπων
Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων
Μέγεθος/Τύπος Πρωτοτύπου
Μέγεθος Πρωτοτύπων
Μέγ.: 297 mm x 432 mm*1
Ελάχ.: 148,5 mm x 139,7 mm
Βάρος Πρωτοτύπων
37 g/m² έως 128 g/m²*2
Αυτόματα Ανιχνεύσιμα Μεγέθη Πρωτοτύπου
A3, A4, A4R, A5, A5R
Οι συνδυασμοί μεγεθών εγγράφων που μπορείτε να αντιγράψετε/σαρώσετε*3
Έγγραφα με το ίδιο πλάτος: A3 και A4 ή A4R και A5
Χωρητικότητα Δίσκου Πρωτοτύπων
A4, A4R, A5, A5R: Περίπου 50 φύλλα (64 g/m² / 75 g/m² / 80 g/m²)
A3: Περίπου 25 φύλλα (64 g/m² / 75 g/m² / 80 g/m²)
Ταχύτητα Σάρωσης Πρωτοτύπων
(A4)
Σάρωση 1-όψης
Σάρωση (300 dpi x 300 dpi)*4
Πλήρες χρώμα: 25 σελίδες/λεπτό
Ασπρόμαυρο: 35 σελίδες/λεπτό
Αντιγραφή (600 dpi x 600 dpi)
Πλήρες χρώμα: 13 σελίδες/λεπτό
Ασπρόμαυρο: 25 σελίδες/λεπτό
Σάρωση 2-όψεων
Σάρωση (300 dpi x 300 dpi)*4
Πλήρες χρώμα: 8 σελίδες/λεπτό
Ασπρόμαυρο: 12 σελίδες/λεπτό
Αντιγραφή (600 dpi x 600 dpi)
Πλήρες χρώμα: 4 σελίδες/λεπτό
Ασπρόμαυρο: 8 σελίδες/λεπτό
*1 Μακρύ Πρωτότυπο: 630 mm
*2 Πρωτότυπα με βάρος από 37 g/m² έως 52 g/m² και 105 g/m² έως 128 g/m² υποστηρίζονται μόνο για τη σάρωση μεμονωμένου πρωτοτύπου.
*3 Η αντιγραφή/σάρωση με συνδυασμό διαφορετικό από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα έγγραφα ή εμπλοκές χαρτιού.
*4 Η ταχύτητα σάρωσης μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την κατάσταση της σάρωσης και τον τύπο του πρωτοτύπου.
6W1U-0KU