Προβολή του Οδηγός Χρήστη

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις σημάνσεις, τα πλήκτρα, τις οθόνες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις παρέχονται επίσης στις «Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας» του εγχειριδίου «Ξεκινώντας» που περιλαμβάνεται στη συσκευή. Δείτε επίσης αυτές τις οδηγίες.
Σημάνσεις
Οι προφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια, οι περιορισμοί και οι προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό της συσκευής, χρήσιμες συμβουλές και άλλες πληροφορίες υποδεικνύονται με τις παρακάτω σημάνσεις.
 
Επισημαίνει ενέργειες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό ατόμων εάν δεν εκτελεστούν σωστά. Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτών των παραγράφων.
Επισημαίνει μία ενέργεια η οποία δεν πρέπει να εκτελείται. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις παραγράφους και βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείτε τις ενέργειες που περιγράφουν.
Επισημαίνει θέματα λειτουργίας και περιορισμούς σχετικούς με τον χειρισμό της συσκευής. Φροντίστε να διαβάσετε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά, για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής και να αποφευχθεί τυχόν πρόκληση βλάβης στο μηχάνημα ή την ιδιοκτησία.
Επισημαίνει διευκρινίσεις σχετικά με μία λειτουργία, ή πρόσθετες επεξηγήσεις για μία διαδικασία.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Υποδεικνύει χρήσιμες λειτουργίες ή συμβουλές για τη χρήση της συσκευής.
Πλήκτρα και κουμπιά
Τα πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου, τα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη αφής και τα κουμπιά στην οθόνη του υπολογιστή υποδεικνύονται ως εξής.
Τύπος
Παράδειγμα
Πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου
Κουμπιά στην οθόνη αφής*
<Ρυθμίσεις Λειτουργιών>
<Άκυρο>
Κουμπιά και άλλα κείμενα του περιβάλλοντος εργασίας που εμφανίζονται στην οθόνη υπολογιστή
[Preferences]
[OK]
* Η διαδικασία για το άγγιγμα ενός κουμπιού στην οθόνη αφής αναφέρεται ως «πατήστε» στον Οδηγός Χρήστη.
Οθόνη
Οι οθόνες που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη ενδέχεται να διαφέρουν από τις οθόνες που εμφανίζονται στη συσκευή σας, ανάλογα με το μοντέλο, τον προαιρετικό εξοπλισμό και την έκδοση.
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ένα μέρος του περιεχομένου των οθονών που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει από αυτό του υπολογιστή σας.
Το περιεχόμενο των οθονών για προγράμματα οδήγησης και λογισμικό ενδέχεται να διαφέρει λόγω αναβαθμίσεων εκδόσεων.
Εικόνες
Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη προέρχονται από το «imageRUNNER 2425i» με τις παρακάτω επιλογές εγκατεστημένες, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά.
Cassette Feeding Module-AK
6W1U-0L4