Τα εγχειρίδια και τα περιεχόμενά τους

Τα εγχειρίδια που παρατίθενται παρακάτω παρέχονται με τη συσκευή. Ανατρέχετε σε αυτά όποτε απαιτείται.
Ξεκινώντας
Διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τις βασικές διαδικασίες με κατανοητό τρόπο.
Οδηγός Χρήστη (Το παρόν εγχειρίδιο)
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει όλες τις λειτουργίες της συσκευής σε ένα εγχειρίδιο που προβάλλεται με ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες κατά κατηγορία ή να εισάγετε μια λέξη-κλειδί για να αναζητήσετε σελίδες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Χρήση του εγχειριδίου Οδηγός Χρήστη
Ρύθμιση της συσκευής (Εκτυπωτής PS/PCL/UFR II)
Αυτό το εγχειρίδιο, που μπορεί να προβληθεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, περιγράφει τον τρόπο χρήσης του εκτυπωτή PS/PCL/UFR II. Μπορεί να προβληθεί στον ιστότοπο του διαδικτυακού εγχειριδίου.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Αυτό το εγχειρίδιο, που μπορεί να προβληθεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, περιγράφει τον τρόπο χρήσης του ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Μπορεί να προβληθεί στον ιστότοπο του διαδικτυακού εγχειριδίου.
6W1U-0L1