Δίσκος πολλαπλών χρήσεων

Επιλέξτε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων όταν θέλετε να εκτυπώσετε σε τύπο χαρτιού που δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο συρτάρι χαρτιού, όπως ετικέτες ή χαρτί σχεδίασης.

Προέκταση δίσκου

Όταν τοποθετείτε χαρτί μεγάλου μεγέθους, να τραβάτε την προέκταση του δίσκου.

Βοηθητικός δίσκος

Όταν τοποθετείτε χαρτί μεγάλου μεγέθους, να τραβάτε τον βοηθητικό δίσκο.

Οδηγοί ολίσθησης

Ρυθμίστε με ακρίβεια τους οδηγούς ολίσθησης σύμφωνα με το πλάτος του τοποθετημένου χαρτιού για να διασφαλίσετε ότι το χαρτί τροφοδοτείται ευθύγραμμα μέσα στη συσκευή.

Δίσκος χαρτιού

Ανοίξτε τον δίσκο χαρτιού για να τοποθετήσετε το χαρτί.
6W1U-01H