Συρτάρι χαρτιού

Το συρτάρι χαρτιού 2 είναι το προαιρετικό Cassette Feeding Module-AK.
Συρτάρι χαρτιού 1
Συρτάρι χαρτιού 2

Οδηγός χαρτιού (μπροστινός)

Πιέστε το επάνω μέρος του μπροστινού οδηγού και σπρώξτε το.

Οδηγός χαρτιού (δεξιός)

Πιέστε το επάνω μέρος του δεξιού οδηγού και σπρώξτε το.

Οδηγός χαρτιού (μπροστινός)

Απελευθερώστε τον μοχλό ασφάλισης και σύρετε τον εμπρός οδηγό ώστε να ευθυγραμμιστεί με το μέγεθος του χαρτιού που θα τοποθετηθεί.

Οδηγός χαρτιού (δεξιός)

Προσαρτήστε τον δεξιό οδηγό σύμφωνα με το μέγεθος του χαρτιού που θα τοποθετηθεί.
6W1U-01J