Καταχώριση των συχνά χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων και προορισμών ως Προσωπικά/Κοινόχρηστα πλήκτρα στην οθόνη <Αρχική>

Οι συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις και προορισμοί μπορούν να καταχωρηθούν στην οθόνη <Αρχική> ως Προσωπικά/Κοινόχρηστα πλήκτρα, ώστε να τις ανακαλείτε με τη χρήση ενός πλήκτρου.
Τα κοινόχρηστα πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους χρήστες.
Τα προσωπικά πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τους συνδεδεμένους χρήστες.
6W1U-02U