Οθόνη Βασικών λειτουργιών φαξ

Πατώντας το <Φαξ> (Οθόνη <Αρχική>) εμφανίζεται η οθόνη των βασικών λειτουργιών φαξ.

Προορισμός

Εμφανίζει το όνομα του προορισμού, τον αριθμό φαξ και τον αριθμό προορισμών που έχετε επιλέξει.

<Λεπτομέρειες>

Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε τις λεπτομερείς πληροφορίες για τον προορισμό που εμφανίζεται στο .

<Διαγρ. Προορ.>

Σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τον προορισμό που εμφανίζεται στο .

<Τόνος>

Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί όταν καθορίζετε τον προορισμό, εισάγεται ο χαρακτήρας "T" (τόνος). Ακόμη και αν χρησιμοποιείτε παλμική κλήση, οι αριθμοί μετά τον χαρακτήρα "Τ" θα σταλούν με τονική κλήση. Πατήστε αυτό το πλήκτρο όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών μέσω φαξ.

<Πλήκτρα Μνήμης>

Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε έναν προορισμό φαξ που είναι καταχωρημένος στα πλήκτρα μνήμης.

<Βιβλίο Δ/νσεων>

Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε έναν προορισμό φαξ που είναι καταχωρημένος στο βιβλίο διευθύνσεων.

<Ανοικτή Ακρόαση>

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να στείλετε ένα φαξ χειροκίνητα. Αποστολή φαξ χειροκίνητα (Χειροκίνητη αποστολή)

<Άμεση Αποστολή>

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ελέγξετε τη σύνδεση με τη συσκευή φαξ του παραλήπτη πριν σαρώσετε τα πρωτότυπα. Έλεγχος της σύνδεσης με τη συσκευή του παραλήπτη πριν από την αποστολή (Άμεση αποστολή)

<Επιλογές>

Εμφανίζει όλα τα πλήκτρα ρύθμισης λειτουργίας. Για ευκολία, μπορείτε να εμφανίσετε τα τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πλήκτρα ρύθμισης λειτουργίας στο .

Πλήκτρα ρύθμισης λειτουργίας

Εμφανίζει τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πλήκτρα από τα <Επιλογές>. Η κατάσταση των ρυθμίσεων εμφανίζεται στα πλήκτρα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το  για να επιλέξετε ποια πλήκτρα θα εμφανίζονται.
Εάν το πλήκτρο για τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν εμφανίζεται, πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε το πλήκτρο που επιθυμείτε. Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ

Τρέχουσα κατάσταση ρυθμίσεων και κουμπιά ρυθμίσεων

Εμφανίζει την κατάσταση ρυθμίσεων όπως η ανάλυση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις ρυθμίσεις ώστε να εκτελέσετε σωστά τη σάρωση. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε. Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ

<Αγαπημένες Ρυθμίσεις>

Καταχωρίστε τις συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις σάρωσης εκ των προτέρων για να τις ανακαλείτε εύκολα όταν απαιτείται. Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών

Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις στο <Αγαπημένες Ρυθμίσεις> του  ή για να αλλάξετε το κουμπί που εμφανίζεται στο .
Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών
Προσαρμογή της οθόνης βασικών λειτουργιών

<Προηγούμ. Ρυθμίσεις>

Πατήστε για να ανακαλέσετε ρυθμίσεις που καθορίστηκαν προηγουμένως. Ανάκληση προηγούμενων ρυθμίσεων αποστολής (Προηγούμενες ρυθμίσεις)

<R>

Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο R. Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ
Μπορείτε να επιλέξετε την απόκρυψη του βιβλίου διευθύνσεων και των πλήκτρων μνήμης για να περιορίσετε τη χρήση του βιβλίου διευθύνσεων. <Περιορισμός Χρήσης Βιβλίου Διευθύνσεων>
Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό μεταξύ τους. Τα πλήκτρα που δεν μπορούν να επιλεγούν εμφανίζονται με ανοιχτό γκρι χρώμα.
Ο συνολικός αριθμός προορισμών που καθορίσατε εμφανίζεται στην επάνω περιοχή της οθόνης.
6W1U-04S