Διάφορες μέθοδοι λήψης

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποθηκεύει προσωρινά τα ληφθέντα έγγραφα χωρίς να τα εκτυπώνει. Ελέγχοντας και επιλέγοντας τα έγγραφα που θέλετε να εκτυπώσετε, μπορείτε να εξοικονομήσετε χαρτί. Υπάρχει επίσης μια λειτουργία λήψης και ασφαλούς διατήρησης εμπιστευτικών εγγράφων.
Εάν σε ένα εισερχόμενο έγγραφο I-φαξ υπάρχουν συνημμένες εικόνες οι οποίες δεν είναι συμβατές με την συσκευή, η συσκευή δεν επεξεργάζεται αυτά τα αρχεία (εκτύπωση, προώθηση, ή αποθήκευση). Τα εν λόγω αρχεία διαγράφονται. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ονόματα των αρχείων που διαγράφηκαν και το μήνυμα "Κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να επεξεργαστεί το συνημμένο αρχείο." εκτυπώνονται μαζί με το κείμενο του εισερχόμενου Ι-φαξ.
 
 
 
 
6W1U-05C