Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPrint

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPrint, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πρώτα απενεργοποιήστε την, και μετά περιμένετε για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για να την επανεκκινήσετε και να ελέγξετε εάν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος στη συσκευή.
Η συσκευή Apple και η συσκευή είναι συνδεδεμένα στο ίδιο LAN. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ίσως χρειαστούν αρκετά λεπτά έως ότου είναι έτοιμη για επικοινωνία.
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bonjour είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Apple.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει διαμορφωθεί για εκτέλεση εργασιών από υπολογιστή, ακόμα και χωρίς την εισαγωγή κωδικού τμήματος και συνθηματικού.
Για εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στη συσκευή και ότι η συσκευή διαθέτει επαρκή επίπεδα γραφίτη. Εμφάνιση της οθόνης για το AirPrint
Για σάρωση, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της συσκευής για σάρωση μέσω σύνδεσης δικτύου είναι <On>. <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Χρήση Σάρωσης Σύνδεσης Δικτύου>
6W1U-088