Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τη μέθοδο εκτύπωσης με τη χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) ή πώς να εκτυπώσετε ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στα μέσα μνήμης.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6W1U-065