Διαγραφή σκούρων περιγραμμάτων κατά τη σάρωση (Διαγραφή πλαισίου)

 
Όταν σαρώνετε πρωτότυπα που έχουν μικρότερο μέγεθος από το μέγεθος σάρωσης, ενδέχεται να εμφανιστούν περιμετρικές γραμμές των πρωτοτύπων στην εικόνα που σαρώσατε. Όταν σαρώνετε χοντρά βιβλία, ενδέχεται να εμφανιστούν σκούρα περιγράμματα. Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε αυτές τις περιμετρικές γραμμές και τα σκούρα περιγράμματα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να μην αντιγράψει τυχόν διάτρηση των πρωτοτύπων.
Τοποθετήστε το πρωτότυπο με διάτρηση στην επιφάνεια σάρωσης. Εάν το τοποθετήσετε στον τροφοδότη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Σάρωση & Αποστολή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης. Οθόνη Βασικών λειτουργιών σάρωσης
4
Πατήστε <Επιλογές> <Διαγραφή Πλαισίου>.
5
Επιλέξτε τον τύπο και το πλάτος διαγραφής.
Διαγραφή των πλαισίων στα αντίγραφα των εγγράφων
1
Πατήστε <Δγρ Πλαισίου Πρωτοτύπου> και, στη συνέχεια, ελέγξτε το<Μέγεθος Πρωτοτ>.
Εάν το μέγεθος που εμφανίζεται στο <Μέγεθος Πρωτοτ> διαφέρει από το μέγεθος του πρωτοτύπου, πατήστε <Αλλαγή> για να επιλέξετε το μέγεθος. Μπορεί να γίνει σάρωση μόνο των μεγεθών πρωτότυπων που εμφανίζονται στην οθόνη αφής.
2
Πατήστε <Επόμενο>.
3
Εισαγάγετε το πλάτος του πλαισίου προς διαγραφή.
Διαγραφή σκούρων περιγραμμάτων στα αντίγραφα από βιβλία
Μπορείτε να διαγράψετε το σκούρο περίγραμμα και τις γραμμές που εμφανίζονται στο κέντρο της εικόνας του πρωτοτύπου όταν σαρώνετε τις αντικριστές σελίδες ενός βιβλίου.
1
Πατήστε <Δγρ Πλαισίου Βιβλίου> και, στη συνέχεια, ελέγξτε το<Μέγεθος Πρωτοτ>.
Εάν το μέγεθος που εμφανίζεται στο <Μέγεθος Πρωτοτ> διαφέρει από το μέγεθος του βιβλίου, πατήστε <Αλλαγή> για να επιλέξετε το μέγεθος. Μπορεί να γίνει σάρωση μόνο των μεγεθών πρωτότυπων που εμφανίζονται στην οθόνη αφής.
2
Πατήστε <Επόμενο>.
3
Πατήστε <Κέντρο> ή <Άκρα> και εισαγάγετε το εκάστοτε πλάτος διαγραφής.
Διαγραφή της διάτρησης στα αντίγραφα των εγγράφων
1
Πατήστε <Δγρ Οπών Βιβλιοδεσίας> και επιλέξτε τη θέση της διάτρησης.
2
Πατήστε <Επόμενο>.
3
Εισαγάγετε το πλάτος διαγραφής.
Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το πλάτος για κάθε περίγραμμα ξεχωριστά, πατήστε <Δγρ Πλαισίου Πρωτοτύπου> ή <Δγρ Πλαισίου Βιβλίου> και, στη συνέχεια, πατήστε <Ανεξάρτητη Ρύθμιση> για να εισαγάγετε τα πλάτη διαγραφής.
Όταν χρησιμοποιείτε το <Δγρ Οπών Βιβλιοδεσίας>, τα περιγράμματα που δεν επιλέξατε θα διαγραφούν και αυτά κατά 4 mm.
6
Πατήστε <OK> <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε .
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή/αποθήκευση.
6W1U-06L