Συντήρηση

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Καθαρισμός Τροφοδότη>
<Έναρξη>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
<Καθαρισμός Κυλίνδρου Μεταφοράς>
<Έναρξη>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
<Καθαρισμός Τυμπάνου>
<Έναρξη>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
<Καθαρισμός Κυλίνδρου Πίεσης για Στερέωση>
Επιλογή Χαρτιού, <Έναρξη Εκτύπωσης>, <Έναρξη Καθαρισμού>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
<Μέθοδος Ελέγχου Συντήρησης>
<Αντικατάσταση Κασέτας Γραφίτη>
Εμφανίζει τη μέθοδο αντικατάστασης της κασέτας γραφίτη
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
<Αφαίρεση Μπλοκαρισμένου Χαρτιού (Παράδειγμα)>
Εμφανίζει τη μέθοδο αφαίρεσης του μπλοκαρισμένου χαρτιού
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
<Αρχικοποίηση Μετά από Αλλαγή Εξαρτημάτων>
<Μονάδα Τυμπάνου>
Ναι, Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
6W1U-0CW