Εκτυπωτής

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Έξοδος Αναφοράς>
-
-
-
-
-
<Ρυθμίσεις Εκτυπωτή>
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>*
-
-
-
-
-
<PS>*
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
<Περιορισμός Εργασιών Εκτυπωτή>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Επιλογή Εργασιών που θα Επιτρέπονται>: <Προγραμματ. Εργασίες>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Επιλογή PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>*, <PS3>*, <UFR II (V4)>, <Φαξ>*, <PCL6 (V4)>*
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Προτερ.Ρυθμ.Πρ.Οδήγησης για Εργασίες σε Δίσκο ΠΧ>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Ρυθμίσεις Συνθηματικού PS>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Κατ.Τροφ.Χαρτιού κατά τη Χρήση Προσομοίωσης PCL>
<Κατάσταση 0>, <Κατάσταση 1>, <Κατάσταση 2>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
*
Επισημαίνει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμο για χρήση το κατάλληλο προαιρετικό προϊόν ή έχει καθοριστεί η κατάλληλη ρύθμιση.
6W1U-0E1