Εκτύπωση

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Βεβιασμένη Αναμονή>
<On>, <Off>
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<On/Off>, <Αποθήκευση>, <Λεπτομέρ./Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Περίοδος Αποθήκευσης Εργασίας>
10, 20, 30 λεπ., 1, 2, 3, 6, 12 ώρ., 1, 2, 3 ημέρ.
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εκτύπωση & Δγρ Εργασίας>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιτρέπονται Μόνο Κρυπτογρ. Εργ. Εκτύπωσης>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Συμπερίληψη Domain ως Κριτηρίου Αναγνώρ. Χρήστη>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εμφάνιση Εργασιών Άλλων Χρηστών>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Απαγόρευση Διαγραφής Εργασιών Άλλων Χρηστών>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ταίριασμα Πεζών-Κεφαλαίων για Όνομα Χρήστη>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Εμφάνισης Λίστας Εργασιών>
<Προσωπική>: <On>, <Off (απενεργοπ.)>
<Κοινή Χρήση>: <On>, <Off (απενεργοπ.)>
<Ομάδα>: <On>, <Off (απενεργοπ.)>
Αν δύο ή περισσότερες προσωπικές/κοινόχρηστες/ομάδες έχουν οριστεί σε <On>:
<Προσωπική>, <Κοινή Χρήση>, <Ομάδα>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Προειδοποίησης για Εργασίες σε Αναμονή>
<Εμφάνιση Προειδοποίησης σε Οθόνη Λίστας Εργασιών>: <On>, <Off (απενεργοπ.)>
<Εμφάνιση Προειδοποίησης Κατά την Έναρξη της Εκτύπωσης>: <On>, <Off (απενεργοπ.)>
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Εάν Περιλαμβάνονται Εργασίες Εκτύπωσης με Καθορισμένο Αριθμό Σελίδων και Πάνω>: <On>, <Off (απενεργοπ.)> (1 έως 100 έως 9999)
<Εάν Περιλαμβάνονται Εργασίες Εκτύπωσης 1-Όψης>: <On>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις PIN για Ασφαλείς Εργασίες Εκτύπωσης>
<Απαίτηση PIN για Εκτύπωση/Διαγραφή Εργασιών Χρήστη>: <On>, <Off>
<Απαίτηση PIN για Διαγραφή Εργασίας>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ενεργοπ. Λειτ/γίας Αυτόμ. Εκτύπωσης Κατά τη Σύνδεση>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αυτόμ. Εκτύπωση Εργασιών Χρήστη Κατά τη Σύνδεση>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Settings/Registration Basic Information
*1
Αν έχει επικυρωθεί η άδεια για ασφαλή κρυπτογραφημένη εκτύπωση.
6W1U-0EH